گفتگو با مريم تنگستاني در باره تشكيل حزب چپ (فدائيان خلق)

کنگره مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت و کنشگران چپ، با تشکیل «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» به کار خود پایان داد. کنگره مشترک طی سه روز (۱۰ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ تا ۱ آوریل) برگزار شد و طی این سه روز پس از تصویب آیین نامه کنگره مشترک، اساسنامه، منشو ر حزب جدید و نیز انتخاب نام تشکل جدید در دستور کار کنگره قرار گرفت. مورد بحث واظهار نظر قرار گرفت. اولین سندی که مورد تایید قرارگرفت اساسنامه بود.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: