احمدی نژاد توقع این حجم از خیانت را از اطرافیانش نداشت!

محمود احمدی نژاد شاید جزء معدود روسای جمهوری در رژیم حاکم بوده و هست که با همه فشارها و هجمه هایی وارده از سوی منتقدان و نمایندگان مجلس در مواجه با عملکرد وزراء و کابینه اش تمام قد از ایشان دفاع می کرد.
احمدی نژاد با همه ایرادها و فجایعی که در هشت سال زمامداری اش وارد است،اما در رفاقت برای همکاران و نزدیکان اش کم نگذاشت!
به اسناد رجوع می کنیم هرگاه یکی از اعضای کابینه اش مورد سوال و استیضاح بهارستان نشین ها قرار می گرفت

محمود احمدی نژاد شاید جزء معدود روسای جمهوری در رژیم حاکم بوده و هست که با همه فشارها و هجمه هایی وارده از سوی منتقدان و نمایندگان مجلس در مواجه با عملکرد وزراء و کابینه اش تمام قد از ایشان دفاع می کرد.
احمدی نژاد با همه ایرادها و فجایعی که در هشت سال زمامداری اش وارد است،اما در رفاقت برای همکاران و نزدیکان اش کم نگذاشت!
به اسناد رجوع می کنیم هرگاه یکی از اعضای کابینه اش مورد سوال و استیضاح بهارستان نشین ها قرار می گرفت ،جزء اولین نفراتی بود که خود را به ساختمان بهارستان می رساند تا مدافع و حامی اعوان و انصارش باشد!هر نوع انتقاد و سرزنش را به جان و دل می خرید تا حمایت انتخاب هایش که غالب آنها از نزدیکان اش بودند را به همراه داشته باشد.
کاری که در دولت قبلی و کابینه روحانی هرگز به چشم نیامد،و در این پنج سال حسن فریدون در چنین مواقعی بیشتر تلاش کرد خود را مخفی کرده تا مورد سوال قرار نگیرد.
سیاست پدر و مادر ندارد این جمله را شاید هزاران بار شنیده باشید ،اما این چند وقت به خوبی معنی جمله را بعد از بیانیه نویسی و امضاء بیش از دو سوم کابینه دولت های نهم و دهم خود را نشان داد!
احمدی نژاد اگر یک درصد فکر این روزها که مهره سوخته رژیم شده و کلاه اش دیگر پشم ندارد را می کرد ،و هر یک از مردان سابق کابینه اش با خنجر طعنه و کنایه به او حمله می کنند ،در رفتار و سینه چاک دادن هایش تجدید نظر می نمود.
بخش غم انگیز و قابل تامل این طومار نویسی و امضاء ها برای رهبر دولت پاکدستان آنجاست که افرادی به او خیانت کردند که بیشترین سهم از سودها را از هشت سال ریاست او بردند !هرگز توقع آن را نداشت صادق محصولی و کامران دانشجو با آن کارنامه تاریک چپاول و فساد در جمع منتقدان و در صفوف نخست ببیند.
آری سیاست بی پدر و مادر بعد هشت سال تاخت و تاز این روزها روی دیگر اش را به احمدی نژاد نشان داد و تیره روزی های فرد نزدیک به درگاه پدرخوانده ،بیشتر و بیشتر می شود!
یقین بدانید احمدی نژاد این روزها بارها خود را بابت حمایت هایش از طومار نویسان سرزنش می کند و اصطلاح دستم بشکند را با خویش زمزمه می کند.
این حکایت همه سیاستمداران و بخصوص آن دسته که مانند احمدی نژاد آنقدر سیاه مدیریت کردند که جای هیچ دفاعی باقی نگذاشته اند،و اکنون که از قدرت خلع شده اند هر رهگذری لگدی به پیکر این نیمه جان در راه افتاده سیاست می زند.
بهترین راهکار احمدی نژاد برای برون رفت از این حقارت و هجمه حملات یک خودکشی شیک و مجلسی است !با این حرکت دو فایده برای رهبر فرقه زنبیلیه خواهد داشت،نخست اینکه دیر یا زود مافیای صاحبان قدرت همان بلایی که سر هاشمی رفسنجانی آوردند را برای او طراحی می کنند تا از شر ش خلاص شوند .گام دیگر اینکه اگر او بدست بازجو های ساس بی افتد همان بلایی که سر رفقای شفیق اش بقایی و مشایی می آوردند را برای او نیز طراحی می کنند.
هرچه هست بودن و نبودن محمود احمدی نژاد برای مردم ستم دیده و محروم که بخاطر فساد و اختلاس های پر شمار دولت او هر روز فقیرتر شده اند و ثروت ملی محروم هستند یک جمله نثارش می کنند ،به درک که کشته شد......

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: