بلاهایی که در زندان بر سر احمد زیدآبادی آمد

بلاهایی که در زندان بر سر احمد زیدآبادی آمد... در گفت و گو با حسین دهباشی

در فواصل ده دقیقه و دوازده دقیقه «سکوت»، احتمالا زید آبادی از مشخصات دقیقِ «تابوت»ی که در آن به مدت طولانی حبس اش کرده بودند گفته است که به لحاظ فجیع بودن، نتوانسته اند آن را پخش کنند. بله. زیدآبادی را به مدت طولانی در جای تابوت مانندی حبس کرده بودند...

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: