ایران صاحب نخستین لژیونر در صنعت کودک نوازی،ترامپ مردم ایران را از چه می ترساند؟


با افتخار باید مسئولین اعلام کنند در صنعت کودک نوازی صاحب لژیونر شده ایم و بایست برای جهانی کردن این صنعت به خود ببالند، در تعجب و حیرت اینکه رسانه میلی و بخصوص شبکه قرآن این موضوع ترانسفر متجاور جنسی به ترکیه را به صورت مستقیم پوشش نداند؟!

در ینگه دنیا پزشک تیم ملی ژیمیناسیک دختران در دادگاه علنی و بدون ذره ایی چشم پوشی به بیش از صد سال زندان محکوم می شود،بزرگتر از ترامپ هم جرات و شهامت حکم اش را ندارند!درست مثل ایران که احکام به درستی اجرا می شو!؟

با افتخار باید مسئولین اعلام کنند در صنعت کودک نوازی صاحب لژیونر شده ایم و بایست برای جهانی کردن این صنعت به خود ببالند، در تعجب و حیرت اینکه رسانه میلی و بخصوص شبکه قرآن این موضوع ترانسفر متجاور جنسی به ترکیه را به صورت مستقیم پوشش نداند؟!
در ینگه دنیا پزشک تیم ملی ژیمیناسیک دختران در دادگاه علنی و بدون ذره ایی چشم پوشی به بیش از صد سال زندان محکوم می شود،بزرگتر از ترامپ هم جرات و شهامت حکم اش را ندارند!درست مثل ایران که احکام به درستی اجرا می شو!؟
آنوقت متجاوز جنسی در ایران در خیابان با گردنی فراخ و سری بالا در محافل حضور پیدا می کند و پاداش اعمال ننگین اش سفرهای زیارتی و سیاحتی است!؟
چقدر داستان های سریال شهرزاد به واقع این روزهای ایران نزدیک است!گویی نویسنده حکایت فساد ،چپاول و باندهای قدرت این روزها را در قصه هایش گنجانده تا حرف دل اش را در لفافه نقل کرده باشد.
بزرگ آقا،بهبودی ها،شروانی و مافیای فاسد شهربانی بیننده را راست و پوست کنده یادصاحبان قدرت می اندازد!
فرهاد قصه برای آزادی مصدق خطر می کند و حکم اعدام برایش صادر می کنند،اما یک آقازاده برای رسیدن به عشق اش او را از زیر تیغ بیرون می کشد!
براستی پشت کودک نواز مقرب بیت پدرخوانده کیست که او همچنان آزاد می چرخد؟
کجاست آن عدالت که صاحبان قدرت صبح تا شام از آن دم می زنند؟براستی وقت آن نیست زمین دهان باز کند و همه این ضحاکان را با هم ببلعد، وقاحت نیز پیاله و پیمانه دارد!نهایت وقاحت است یک متجاوز جنسی که چندین شاکی خصوصی زنده دارد و دهها نفر بخاطر حفظ آبرو لب به اعتراض باز ننمودند!در کمال دریدگی تحت عنوان سفیر فرهنگی به سفرهای خارجی اعزام می شود،و پاداش تجاوزش را از دست عالی رتبه ترین مقامات رژیم دریافت می کند.با نظر مستقیم پدرخوانده حکم اش نیز شکسته می شود؟!
سوی دیگر آمر و جنایتکار کهریزک حتی اگر از اختلاس و فساد اش در صندوق تامین اجتماعی گذشت کنیم(مردم ایران آنقدر در این سالها خبراختلاس شنیدند دیگر این مورد عادی شده است)اما از جرم هایش و اینکه دست اش به خون صدها نفر از هموطنانمان آغشته است جای هیچ عف وبخششی باقی نمی گذارد ،بایست تقاص خون
کشته شدگان رایک به یک پس بدهد!
حال که خیر سرشان با آن حکم آبکی و جریمه دویست هزار تومانی هم نتوانستند ایشان را متقاعد به تحمل اندک حبسشان کنند،جالب است این جانی تا چند روز پیش در بازار آهن شاد آباد بدنبال خرید پنجره بود و تصاویرش در فضای مجازی دست به دست می چرخید؟!حال برای سربازان گمنام امام زمان زشت نباشد که بگویند شما که ریگی را روی هوا شکار کردید !چطور نمی توانید جانی کهریزک را پیدا کنید!می خواهید بگویم مردم خودشان دست به دست در کوچه و بازار او را بیابند،اما تا آنجا که ما جماعت عامه خبر داریم ایشان به کشورهای همجوار متواری شده اند.توصیه می کنیم سربازان گمنام امام زمان در کشورهای حوزه خلیج فارس او را جستجو کنند.
در همین مملکت گل و بلبل از نگاه چپاولگران قاصب،یک ورزشکار حرفه ایی تحت عنوان سفیر فرهنگی ایران در اروپا فعالیت دارد و بخاطر حضور در یک رقابت ورزشی در برابر نماینده اسرائیل محاکمه و حتی برای مدتی از تیم ملی محروم شده و در رسانه میلی بایکوت خبری می شود!
آری یک ورزشکار را برای اجرای تعهد قرارداد حرفه ایی و نه خواسته شخصی بازخواست می کنند و ترکش هایش وزیر ورزش و مدیران فدراسیون را هم بی نصیب نمی گذارد،هنوز نیز صاحبان قدرت دست از افکار پوچ و بچگانه خویش دست نمی کشند و بر لجاجت خود برای یک نود دقیقه ورزشی پافشاری می کنند.
اگر این عده دلواپس نمایشی نگران حفظ نظام شان و حراست از آرمان های آن هستند ،چرا نمی کوشند امثال کودک نواز لژیونر بیت رهبری و جلاد کهریزک به سزای اعمال ننگین خود برسند؟
چرا همت نمی گمارند تا ریشه اختلاس و چپاول اموال مردم خشکانده شود؟برای اشتغال تلاشی نمی کنند تا فقر روز افزون را ریشه کن کنند.و هزاران کمبودی که ایران و مردم عزیزمان از آن رنج می برند!
کاش این زمانهایی که نمایندگان مجلس و سایر دلواپسان نمایشی برای استیضاح مدیران ورزش درباره شجاعی صرف می کنند را در پی چاره ایی برای برون رفت وضعیت صنعت و کشاورزی بگذارند.
همه این موضوعات را بیان کردیم تا بگویم مردم ایران بعد فاجعه پنجاه و هفت چنان وقایع و بلایایی به چشم دیده،به گوش شنیده و به جان خریده اند که تهدیدات ترامپ و هم پیمانان اش به مسابهه یک طنز و فکاهی در مجلات برایشان است.و همین که در روز این اخبار را دنبال می کنند دیگر نیازی به تهدیدات تازه ندارند....

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: