هشدار جدی :اعلام آمادگی اسراییل برای حملات احتمالی ایران

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: