اصغر سلیمی :فرما ن خامنه اي به اطلاعاتي ها و شوك ارزي

:١-تاثیر آینده برجام درماه مه .۲ آیا سیاستهای پولی وارزی دولت چاره گشا ست ۳ وضعیت کنونی
واثرات مبادلات ‌بازار قاچاق بر بازار ارز ۴ در گیریها وتنش جناح‌ها در حاکمیت وسیاستهای پولی وارزی و پیامده

آينده برجام ،دستورات خامنه اي به اطلاعاتي ها و تداوم شوك ارزي در گفتگويي با اصغر سليمي
:١-تاثیر آینده برجام درماه مه .۲ آیا سیاستهای پولی وارزی دولت چاره گشا ست ۳ وضعیت کنونی
واثرات مبادلات ‌بازار قاچاق بر بازار ارز ۴ در گیریها وتنش جناح‌ها در حاکمیت وسیاستهای پولی وارزی و پیامدها

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: