بررسی مسائل روز: شورای امنیت وجه المصالحه ابر قدرت ها؟!

بررسی مسائل روز: شورای امنیت وجه المصالحه ابر قدرت ها؟!
بررسی مسائل روز (بخش چهارم): شورای امنیت وجه المصالحه ابر قدرت ها؟! با فرهنگ قاسمی, برنامه ای از سعید جعفری

بررسی مسائل روز (بخش چهارم): شورای امنیت وجه المصالحه ابر قدرت ها؟! با فرهنگ قاسمی, برنامه ای از سعید جعفری
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
www.rangin-kaman.net
برگرفته از: 
www.rangin-kaman.net
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: