سید هاشم خواستار: این سه نفر اطلاعاتی بودند .. آمدند...به هر سه شان گفتم:

این سه نفر اطلاعاتی بودند .. آمدند...به هر سه شان گفتم: دست به من اگر بزنید،
عکس چهار متریِ من از ساختمان پارلمان اروپا آویزان میشود.
این که شماها نمی توانید من و "نوری زاد" و "دکتر ملکی" و... را بکشید یا زندانی کنید، به این خاطر است که اوضاع عوض شده، و برایتان صرف نمیکند تا هزینه ی کشتن و زندانی کردن ما را بپردازید، وگرنه به راحتی سرمان را زیر آب میکردید، بی آنکه کسی خبردار شود.

و گفتم: من از مردم سپاسگزارم که به ما چنان اعتباری داده اند که مأموران اطلاعات و سپاه، جرأت نمی کنند دست به ما بزنند.
*****
سید هاشم خواستار از مشهد به من (محمد نوری زاد) زنگ زد، و گفت: امروز تنها در باغچه ام (در بیرون شهر مشهد) داشتم بیل می زدم و کشاورزی میکردم که سه نفر آمدند پشت در که در را وا کن بیائیم داخل! به آنها گفتم: من به شما اعتمادی ندارم. نه شما را می شناسم و نه به داخل راهتان می دهم. شماها کی هستید؟ اگر اطلاعاتی هستید حکم تان را نشانم بدهید.
این سه، اطلاعاتی بودند.
لابد آمده بودند برای ارشاد من! اصرار که بگذار بیائیم داخل. من اما سگی را که به طناب بسته بودم واگشودم. تنها کاری که از من بر می آمد. بعدش به پسرم زنگ زدم که: سه نفر از اطلاعات آمده اند پشتِ درِ باغ، و اصرار دارند داخل شوند! به پسرم گفتم: در جریان باش. پسرم فی الفور آمد.

آن سه نفر را به داخل راه دادم. شروع کردند به نصیحتِ من که هرچه می خواهی بنویس و هرچه میخواهی بگو، اما چرا در نوشته ها و صحبت هایت از مجاهدین اسم می بری؟ و گفتند: ما از تو میخواهیم امضاء بدهی و تعهد بدهی که دیگر از مجاهدین اسم نمی بری. گفتم: من کِی به شماها تعهد داده ام که حالا بدهم؟ هرگز به شما تعهد نمیدهم، و هر کجا هم که بتوانم حرفم را میزنم و می نویسم و از آزادی و هویت سرزمینم دفاع میکنم. به آنها گفتم: من وصیت کرده ام اگر به هر شکلی از دنیا رفتم یا کشته شدم، جنازه ی مرا در کنار گور دستجمعیِ کشته های مجاهدین در خاوران دفن کنند. چرا که دوست دارم جنازه ی من هم برای آزادیِ سرزمینم هزینه شود. به آنها گفتم: شما تنها راهی که دارید اینست که یا مرا بکشید، یا زندانی ام کنید. و من برای این هر دو آماده ام. گفتند: ما نیامده ایم شما را به زندان ببریم. گفتم: نمیخواهید ببرید، یا نمیتوانید ببرید؟

به هر سه شان گفتم: دست به من اگر بزنید،
عکس چهار متریِ من از ساختمان پارلمان اروپا آویزان میشود. این که شماها نمی توانید من و "نوری زاد" و "دکتر ملکی" و... را بکشید یا زندانی کنید، به این خاطر است که اوضاع عوض شده، و برایتان صرف نمیکند تا هزینه ی کشتن و زندانی کردن ما را بپردازید، وگرنه به راحتی سرمان را زیر آب میکردید، بی آنکه کسی خبردار شود. و گفتم: من از مردم سپاسگزارم که به ما چنان اعتباری داده اند که مأموران اطلاعات و سپاه، جرأت نمی کنند دست به ما بزنند. گرچه ما از سالها پیش خودمان را برای هر پیشامدی مهیا کرده ایم. 
محمد نوریزاد

پنجم اردیبهشت نود و هفت

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، اقبال اقبالی، نویسنده این نوشتار محمد نوری زاد است اما در تیتر سیدهاشم خواستار نوشته شده است که باید ویرایش شود.