فرهنگ زنده کُشی و قبرپرستی تا کی ادامه خواهد یافت

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند...(سعدی شیرازی)

 

 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند...(سعدی شیرازی)
رضاشاه پهلوی، بزرگمرد تاریخ معاصر ایران که اگر متعلق به مردم و کشور دیگری غیر از ایران بود، بعد وفاتش در بهترین مکان کشورش به خاک سپرده می شد و مقبره اش گلستانی زیبا می گشت برای عبرت سیاسی نسل های بعدی و به خدماتش تا قیام قیامت ارج می نهادند. در کتب درسی مدارس و دروس دانشگاههای مختلف کشور در مورد شرایط ناگوار آن ایام مردم ایران به روشنی بحث می گشت و مدال شجاعت و خدمت را برای همیشه شایسته مقامش می دانستند...!
سفرا، هیٲت های سیاسی خارجی و جهانگردان و هر بازدیده کنندەای که پایش به ایران می رسید، برای رضاشاه کبیر ادای احترام می نمود و بر روی مقبره اش دسته گل می گذاشت و بعنوان نماد پیشرفت و ترقی یک کشور کثیر المله از ایشان یاد می کردند.
مع الاسف اما مردمی که برای ضریح امامزاده های عین و غین، چاه جمکران و مقابر سایر بیگانگان و بعضاً تخیلی اجنبی احترام خاصی قائل اند، چگونە با خادم حقیقی میهن خود و فرزندش چنین رفتار نمودند...!
پدر را دو بار کُشتند و مقبره اش دو بار ویران شد و فرزندش را در خاک غربت مصر تنها گذاشتند...!
آخر چگونه هستیم که حاضر به تقبیح رفتار دوگانه خود نبوده و هرگز دورویی و تقیه در اندیشه، گفتار و عملکرد روزانە خود را سزاوار نکوهش و تقبیح نمی دانیم...!
مگر خدمات با ارزش و فراوان این بزرگمرد در تاریخ سیاسی ایران و در آن دوران سیاه، با وضعیت شومی که خانواده عیاش قاجار بر سر ملیتهای ایران آورده بودند، فراموش شدنی است...!
مگر می شود منکر خدمات، مردانگی و شجاعت تمام عیار این شیرمرد ایران شد...!
سالهاست، متاسفانه این مردم با چنین سرشت عجیبی خو گرفته اند، که نسیه متوهم مُلایان صفوی و وعده بهشت دروغین آنها را بر نقد حاضر ترجیح می دهند و لو خدا خودش به مانند حدیث قدسی مستقیماً حضور یابد، باز باورشان به همان بُتان ناشناس و غیر ایرانی داخل ضریح های طلائی است و لا غیر...!
همه می گویم، سیاست و عملکرد رژیم جمهوری اسلامی فلان و بسمان است، اما کسی حاضر نیست از خود شروع کند و بگوید ما خود تیشه بر ریشه خویش می زنیم، افعالمان پر از تناقض و خلاف منطق و بعد هم دادمان در می آید که ما مظلوم هستیم و چرا چنین بر سرمان آورده شده و می شود...!

خمینی و خامنه ای جلاد را سادات و به مثابه امامان می دانیم، همزمان از سوی حاکمیت آخوندی برای ساختن مقبره اش در طی چندین مرحله میلیاردها تومان صرف می گردد. اما رضاشاه نمی تواند در سرزمین خود حتی در نزدیکی یک امامزاده غریبه در آرامش ابدی بماند و مقبره اش را ویران می سازند...!
آری، آنانکه واقعاً شایسته تقدیر و ارج نهادن هستند را زنده زنده کُشته و می کُشیم، و آنانکه ما را هر روز با نام خدا ،دین و مذهب می کشند به مقام الوهیت رسانده و مال و ناموس خود را بدانها سپرده ایم...!
آنانکه از بدو تولد از فرد فردمان خمس و سهم آخوند می گیرند و تا دم مرگ از پول ستانی دست بر نمی دارند را بیهوده خدا و جانشینان خدا کرده و اما در مقابل برای دررفتن از اشتباهات فاحش و مکرر خود، تنها از پس پرده و بطور پنهانی نادم و پشیمان هستیم...!
دیرزمانی است ما راه را از چاه شناخته ایم، اما بدان صفت خو گرفته ایم که در دامن خرافات مذهبی آخوندهای صفوی خود را سکولار و مدرن برشماریم و همزمان بگوئیم عقیده باطنی ما خلاف اقوال و افعال مُلایان حاکمیت جمهوری اسلامی است...!

تا حدودی آزموده ایم، حساب مردم عادی که معلوم، اما برای فهم عمق چنین فاجعه ای، حداقل با سکولارترین اساتید دانشگاههای ایران، اشخاص متشخص سیاسی و آنهایی که مدعی آزادیخواهی و اندیشه مدرن هستند، بحث کنید تا بدانید بوته خرافات شیعی تا کجا ریشه دوانده که بعد از هزار و چهارصد و اندی سال، باز در آخر گفتگوی خود قائل به رٲی ارجح و اصح در قضیه حق ولایت هستند و حق ولی امر مسلمین بودن را از آن علی می دانند...باور کنید چنین اند...!
اگر می خواهید سعادت و آرامش در ایران آینده نصیب همگان گردد، همچو رضاشاه کبیر همه در عمل مُدرن باشیم، متولین مفت خور و دروغگوی حرم و ضریح امامزاده های دروغین را نفی کنید و می باید مانند نادرشاه افشار مُلایان طفیلی را به کار مفید برای جامعه وادار کنیم...!
چرا که ابراهیم هرگز آن ابراهیم تاریخ ادیان نمی شد، اگر همه بُتهای اعرب جاهلی را در مقتضیات زمان خویش نمی شکست...!
بیائید به جای تداوم رفتار پر از تزویر و ریا و آغشته به مدرنیته، در ابتدا بُتهای خرافات را بشکنیم و روح رضاشاه و مردانی همچو او را تا ابد شاد سازیم و با هم و متحد به فکر آبادانی مملکت باشیم، نه اینکه مانند اهل عراق هم حسین را شهید و هر سال در عاشورا و سالگردش خود را گِل مالی نمائیم...!

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: