یک دیدار تاریخی رقم خورد،رهبران دو کره دیدار کردند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: