نمادهای اهورا مزدای هخامنشی و ساسانی معرف چه هستند

کتاب اوستا و سنگ نوشت های دوره هخامنشی و سپس ساسانی مهمترین منابع اولیه ای هستند که واژه اهورا مزدا را ثبت کرده اند. علاوه بر این مفهوم اهورا مزدا به صورت نمادین در دوره باستان بر سنگ ها و یا سکه ها نیز نقش شده است.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: