مستند جدید کارگری از چشم انداز خمینی تا سید علی خامنه ای

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: