اصغر سلیمی:سر نوشت برجام ،اقتصاد ایران در بحران، خطرات جدید

اصغر سليمي :سر نوشت برجام ،اقتصاد ایران در بحران، خطرات جدید در راستای فروپاشی
۱-در ۱۲ ماه مه تغییری در جهت تداوم ویا خروج از برجام صورت خواهد گرفت
چشم انداز را چگونه می بینید
۲-آستیو هنگه ‌وبسیاری از اقتصاد دانهای دیگر اقتصاد ایرن را در بحران کامل میبیننددرا ین رابطه موج جدید احتمالی تحریم چه تاثیراتی خواهد داشت
۳- بطور مشخص باتوجه به
اوضاع ناپایدار بازار ارز آیا کابینه روحانی سقوط نخواهد کرد؟
۴-در این اوضاع پر تنش کنونی کلانشهر تهران نیز در اوج ناآرامی وسو مدیریت ودر جنگ قدرت

۴-در این اوضاع پر تنش کنونی کلانشهر تهران نیز در اوج ناآرامی وسو مدیریت ودر جنگ قدرت جناح‌های حکومتی گرفتار آمده است تبعات سیاسی ‌اجتماعی بحران پایتخت را چگونه ارزیابی میکنید؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: