فريدون احمدي: در باره همايش حزب چپ و مديريت دوران گدار

گفتگوی کیانوش توکلی از شبکه ویدویی ایرانگلوبال با فريدون احمدي فعال و تحلیلگر مسایل سیاسی: در باره همايش حزب چپ در کلن آلمان و كنفرانس مديريت دوران گذار ازجمهوري اسلامی در لندن توسط اتحاد برای دمکراسی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: