تف کردنِ مشاور ترامپ بر روی سمبلِ برجام

در سخنرانی دیشب (شنبه ۶ می) در مورد ایران، در حین سخنرانی جولیانی کاغذی را وانمود کرد که توافقنامه برجام است، آن را پاره کرده، و آب دهان پرتاب کرد .

رودی جولیانی، ترامپ را از شهر نیویورک می شناخت، و در رقابت های درون حزبی، از اولین جمهوری خواهان بود که از ترامپ حمایت کرد. وی علاقمند بود که در دولت ترامپ وزیر خارجه شود، ولی این صورت نگرفت. از آن لحظه به بعد، جولیانی یکی از مشاوران ترامپ محسوب می شد.
چند بارى جولیانى از گروه رجوى پول دریافت کرده و سخنرانى مى کرد. هفته پیش وی به تیم وکلای ترامپ پیوست، و پریروز در یک مصاحبه تلویزیونی اذعان داشت که ترامپ به هنرپیشه معروف وجوهاتی داده بوده است.
ولی مهمتر اینکه در سخنرانی دیشب (شنبه ۶ می) در مورد ایران، در حین سخنرانی جولیانی کاغذی را وانمود کرد که توافقنامه برجام است، آن را پاره کرده، و آب دهان پرتاب کرد ، فیلم در ۶:۵۵ دقیقه

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: