ايرانِ بعد از برجام، نوفاشيست ها و پاره شدگى
كم كم واقعيت ها رو مى شوند.

 

 

بعد از مدتى اروپا هم با آمريكا سر مسئله ى برجام هماهنگ خواهد شد. ايران به دستِ راست افراطى خواهد افتاد. معادلات منطقه بر هم خواهد خورد. اسراييل با اطمينان خاطر بيشترى مواضع ايران را در سوريه مورد هدف قرار خواهد داد. نخست بازى هاى ديپلماتيك از جنس ترامپ آغاز خواهد شد. بازيهايى كه شبيه آن را بر سر مسئله ى كره شمالى ديديم.  بازيهايى كه ديكتاتور كره شمالى را از لاك خود بيرون كشيد و به آغوش كره ى جنوبى و چين انداخت. همزمان با قدرتمند شدن راست افراطى، نو پان ايرانيست ها و نو فاشيستها به مركزيت تهران و لس آنجلس هر كدام براى آينده ى ايرانى كه در حال ويرانى است نقشه هاى مبتنى بر سركوب ديگرى هاى مستحيل خواهند كشيد. چين و روسيه در دفاع زيرميزى از حكومت ايران بازى را تا گيم آخر ادامه خواهند داد. ترامپ دست بر نخواهد داشت و ادامه خواهد داد. كيك ايرانيت دست نخورده باقى خواهد ماند يا تقسيم خواهد شد؟ نظرى به عراق بيندازيم.  نوليبراليسم فعلاً انديشه ى رهاشدگى را در ذهن ديگر مليت هاى موجود در عراق مى كارد اما به لحاظ تسهيل پذيرى موضوع ابتدا بايد با تركيه بر سر تورك ها و كردهاى عراق به موضعى مشترك دست يابد.  در خصوص عراق شيعى و عراق سنى هم بايد رد پاى خويش را در بين  آرايش هاى سياسى اين دو تقابل به خوبى محكم سازد. در ايران آينده مسئله ى آزربايجان متفاوت تر خواهد بود. آزربايجان كردستان نيست.  موقعيت فرهنگى، سياسى و جغرافيايى آزربايجان امكان بازيهاى بيشترى را بر آمريكا و اروپا و تركيه خواهد داد.  بخشى از آزربايجان مستقل است. مرزهاى فرهنگى و سياسى آزربايجان مستعد بر استقلال است. عرب هاى ايران هم موقعيت سياسى و فرهنگى مشابه با آزربايجان جنوبى را دارند. نوپان ايرانيست ها و نوفاشيست ها از هم اكنون سعى در پردازش ايرانى بدون زبان و سرنوشت تورك ها و عرب ها و بلوچ ها و ديگر بازداشتى ها هستند.  ايران به نوعى بازداشتگاه مليت هاست و نوپان ايرانيست ها و نوفاشيست ها نمى خواهند اين تصوير در ذهن نوليبراليسم و مخالفان و به خصوص در كروكى بازيهاى جديد سياسى شكل واضحترى به خود بگيرد. آنها مثل هميشه بر سياست كتمان و انكار و حذف ديگرى ها اصرار خواهند كرد. متاسفانه نفوذ نوپان ايرانيست هاى آمريكانشين بر مجارى سياسى در واشنگتن، يكى از اصلى ترين عوامل در سركوب مليت هاى محروسه ى ايران است. رشد نوپان ايرانيسم در بين ايرانى هاى آمريكايى خطرى است كه بايد آن را جدى گرفت. از اين به بعد جدال اتاق هاى فكرى داغتر خواهد شد. بر سر شكل گيرى ايران آينده، اتاق فكر ( چين - روسيه -ايران ) در برابر اتاق فكر واشنگتن فعالتر خواهد شد. اتاق فكر ( تبريز - باكو - آنكارا ) كه قويترين و موثرترين اتاق فكرى در خصوص آزربايجان و توركهاى ايران است ملموس تر داخل بازى خواهد شد. در كل، برجام قبل از آنكه موريانه آن را بخورد پاره شده است و اين پاره شدگى فقط مختص كاغذ برجام نيست.  قبل از  انديشيدن بر اين نكته كه ايران پاره شده چگونه ايرانى خواهد بود بايد اذعان داشت كه دلايل اين پاره شدگى نه در خارج كه در داخل خود ايران شكل گرفته است.  تهران زير سايه ى فاشيسم و نوفاشيسم، و زير سايه ى نوپان ايرانيسم بر سركوب مليت هاى بازداشتى ادامه داد و ادامه مى دهد.  بازخوانى سياست حذف و سركوب و انكار از موقتى بودن اين بازداشت ها خبر مى دهد. ايران  و ايرانيت در ذهن نوفاشيست ها و نوپان ايرانيست ها دارد پاره مى شود.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر محمدرضا لوایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله:
ايرانِ بعد از برجام، نوفاشيست ها و پاره شدگى
تاریخ مطلب:
پنجشنبه, می 10, 2018 - 19:19
نام:
بامسی
نظر:
صمن تشکر ازجناب لوایی وآرزوی سلامتی برای ایشان
واما درپاسخ جناب آشچی
حناب آشچی ایکاش اخبار به اصطلاح نمایشگاه کتاب را شنیده وخوانده بودید آنوقت متوجه می شدید پروفسورجوادطباطبایی ازچه روشهای بی ... استفادمی کند تا کلمه تورک را ازبالای سرعرفه آزرتورک حذف کند. ایشان را شما حتما می شناسید وبه تازگی ازدست رئیس حمهوری نشان افتخارگرفته است ویا اظهارات حجت السلام یوسنی را شنیدید که گفته زبان تورکی عارض است .
آیا این بهشتی که حتی شما نمی خواهید کسی خواب بدی را برای آن ببیند .
دراین بهشت تورک ها حق ندارند چند جلد کتاب چاپ کرده و بفروشند؟!
دراین بهشت فارس ها تورکها به زبان خود بی سوادند تورکها حتی این کتابی که چاپ توضیح می شود قدرت خواندن آن راندارند!!!

عنوان مقاله: 
ايرانِ بعد از برجام، نوفاشيست ها و پاره شدگى
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعا که آقای لوایی! گرچه از این نوشته شما تعجب نکردم چون از کوزه همان تراود که دروست! ایران پاره شده چه جور ایرانی است؟ یک نگاهی بکنید به عراق پاره شده، به لیبی پاره شده به یمن و سوریه پاره شده تا ببینید که چه جور ایرانی است. میلیونها آواره سوری که فقط 3.5 تا 4.5 میلیونشان طبق آمار رسمی در ترکیه هستند (طبق آمار غیر رسمی 6 میلیون). پانصد هزار کشته، رنج و بدبختی و آوارگی، محرومیت از تحصیل و بهداشت و کار، آرزوهای برباد رفته میلیونها نفر، تحقیری که پناهندگان هر روز و هر ساعت در کشورهای میزبان متحمل میشوند، خانواده های داغدار از هم پاشیده...البته یک نیمچه کردستان نیمچه مستقلی هم آنجا در شرق فرات تشکیل شده. که نه کسی به رسمیتش می شناسدش و نه استقلال و اراده ای دارد. زیر چکمه 2000 سرباز آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی در دهها پایگاه نظامی میشود استقلالی داشت؟