مدافعان و مخالفان برجام / ضرورت لغو صلاحیت حکومت اسلامی جهت نمایندگی ایران

سه سیاست و یک ملت بی سخنگو
مدافعان و مخالفان برجام و ضرورت لغو صلاحیت نمایندگی ایران توسط حکومت اسلامی در مجامع بین المللی
-سه سیاست و یک ملت بی سخنگو-
برجام توافقی سیاسی میان قدرت های بزرگ و پان اسلامیسم شیعه بود که هدف مهار سلطه طلبی افسارگسیخته حکومت اسلامی در ایران را هدف قرار داده بود.
دیشب رئیس جمهور امریکا این توافق را به زباله دانی انداخت و از دایره توافقی که در دوران اوباما انجام گرفت، خارج شد.
 

مدافعان و مخالفان برجام و ضرورت لغو صلاحیت نمایندگی ایران توسط حکومت اسلامی در مجامع بین المللی

-سه سیاست و یک ملت بی سخنگو-

  • برجام توافقی سیاسی میان قدرت های بزرگ و پان اسلامیسم شیعه بود که هدف مهار سلطه طلبی افسارگسیخته حکومت اسلامی در ایران را هدف قرار داده بود.

دیشب رئیس جمهور امریکا این توافق را به زباله دانی انداخت و از دایره توافقی که در دوران اوباما انجام گرفت، خارج شد.

امریکای ترامپی در رویای بازیابی عصر آقائی بی چون چرای خود در دوران جنگ سرد است و رئیس جمهوری که خود در فرهنگ و مناسبات باجگیرانه پرورش یافته، نمی تواند افول امریکا از موقعیت گذشته و همطرازی با اروپا، چین و  روسیه را هضم کند.

سیاست امریکا در خاورمیانه ایجاد ائتلاف اسلامی (سنی) – اسرائیلی و تضعیف شیعه گری است. این سیاست بخشی از استراتژی بزرگ تقسیم جغرافیای منطقه می باشد که نقطه های کور آن، نه فقط حکومت اسلامی، بلکه تلاشی ایران و جامعه ایرانی و در بهترین حالت اسارت ما را نشانه گرفته است. همپیمانان ترامپ در منطقه، مرتجعانی از جنس حکومت اسلامی هستند که برای فروپاشی ایران و جامعه ایرانی لحظه شماری می کنند.

خاورمیانه کانون کشمکش های قدرت های بزرگ است و کشورهای این منطقه دنبالچه های دو قطب امریکا و روسیه هستند که مناسبات سیاسی میان امریکا و روسیه، تاثیر مستقیم بر سرنوشت سیاسی این اقمار دارد.

امریکا دیروز توافق برجام را در زباله دانی انداخت. بخشی از ایرانیان برای این تصمیم شادی و پایکوبی کردند و گروهی دیگر برای لغو برجام عزا گرفته و در مصیبت مرگ آن سیاه پوش شده و سینه می زنند.

در میان گروه های ایرانی، بخشی که در آرزوی سرسپردگی به امریکا و احیاء سلطنت هستند. آنها از منظر منافع مادی و مصالح سیاسی حقیرانه خود، نه می خواهند و نه می توانند نقطه های کور سیاست های امریکا را ببینند و در توهم لشکرکشی امریکا به ایران، سرنگونی حکومت اسلامی و انتقال قدرت به شاهپرستان سکولار “دمکرات” هستند. هسته مرکزی مدافعان این اندیشه سیاسی را وابستگان به رژیم پهلوی (ساواکی ها، اعضاء حزب رستاخیز، مزدوران سیا ساخته و .. ) تشکیل داده  که  زیر پرچم دروغین “سکولار دمکراسی”، برای امریکائی ها “اپوزیسیون” نمائی می کنند.

در میان مدافعان لغو برجام، ایراندوستان آزادیخواهی هستند که از  سیاست مخالفت امریکا با حکومت اسلامی و دورانداختن توافق برجام خرسند هستند ولی از تبیین اهداف همسوئی، موقتی بودن آن و ژرفای استراتژی سیاسی امریکا ناتوان اند. این نیرو که در جامعه ایرانی هم کم نیستند، با روشنگری در باره گوهر مشی و فرهنگ باجگیرانه ترامپ و اهداف درازمدت سیاست های امریکا و متحدین آن در منطقه،  می توانند از توهم ناجی گری ترامپ رها شوند و  صدای سیاست مستقل و لائیک دمکراتیک ملی نفی قیم مآبی امریکا، دخالت خارجی و نفی حکومت اسلامی با اتکاء بقدرت مردم  باشند.

گروه مدافعان برجام، متشکل از طیف گسترده و ناهمگونی در عرصه ملی و جهانی هستند که موجودیت غیرقانونی حکومت اسلامی و نمایندگی ملت ایران توسط  رژیم جنایت پیشه و ناقض حقوق بشر  را تائید کرده و بر تاریخ 40 ساله جنایات و بربریت اسلام سیاسی، مهر تائید می زنند.

حکومت اسلامی در دوران عمر ننگین خود هیچگاه چون اکنون در ایران منزوی و منفور نبوده و دایره حامیان برجام در جهان به کشورهائی محدود میشود که از حکومت اسلامی باج می گیرند و در داخل کشور در برگیرنده حکومتگران، مزدوران و اقشار سیاسی اجتماعی وابسته ای هستند که از کاسه لیسی ته مانده های نشخوار حاکمان روزگار را سر می کنند.

ما موظف هستیم تا طیف مدافعان برجام را در عرصه ملی و بین المللی افشاء کنیم و نشان دهیم که حکومت اسلامی در هیچ زمینه ای نمی تواند ایران و جامعه ایرانی را از نظر سیاسی، فرهنگی، دیپلماتیک، اخلاقی و .. نمایندگی کند. اسلامگرایان از نام ایران و اعتبار ایرانیت برای فروش کالای بنجل اسلام سیاسی سوء استفاده کرده و می کنند. ما باید به این کسب و کار غیرشرافتمندانه و ایران ستیزانه حکومت اسلامی که به ویرانی ایران، منطقه و شعله ور گشتن جنگ های مذهبی انجامیده، خاتمه دهیم.

ما باید با خروج از دایره کشورهای اسلامزده، ایران را در مدار کشورهای آزاد، دمکراتیک، لائیک و سوسیال قرار دهیم و دست دوستی، برادری و همکاری برابرحقوق لائیک دمکراتیک بسوی همه کشورها دراز کنیم.

ما باید با سیاست و فرهنگ کینه توزی یا شیفتگی (امریکاستیزی، روسیه پرستی، بردگی آئینی دینی ..) وداع کنیم و ارتباط احترام آمیز متقابل با همه کشورها را سر لوحه سیاست قرار دهیم.  در سایه چنین منش و فرهنگی می توانیم به استقرار ازادی در ایران، منطقه  و جهان کمک کنیم و از زیر بار ننگین سیاست های ویرانگرانه اسلامگرایان خود را نجات دهیم.

سه سیاست 1) برون رفت امریکا از برجام، 2) تلاش اروپا و روسیه برای حفظ برجام، 3) کوشش حکومت اسلامی برای تداوم خلافکاری ها و جنایات اسلام سیاسی بنام  ایران و جامعه ایرانی زیر توافق برجام، در غیبت ملت بی سخنگو جریان دارد.

ملت ایران در جامعه جهانی نماینده ای نداشته و ذوب شدگان در اسلام سیاسی، اشغالگران ایران هستند و هرگز نه توانسته و نه می توانند زبان جامعه ایرانی باشند.

ما پا در میدان جدال مدافعان و مخالفان برجام نگذاشته و نمی گذاریم؛ زیرا حضور حکومت اسلامی در نهادهای بین المللی (سازمان ملل و ..) را محکوم می کنیم و  اساس صلاحیت شبکه های مافیائی – اسلامی را بعنوان نماینده کشور و مردم ایران  رد کرده و از سیاست خلع قدرت اسلامگرایان و انتقال قدرت به ملت ایران دفاع می کنیم.

جامعه ایرانی که از دست حکومت اسلامی جانشان به لب رسیده، هیچ سخنگوئی در جامعه جهانی ندارد و از این ضعف بشدت رنج می برد. ما به آن گروه از مردم ایران تعلق سیاسی داریم که راهمان را از مدافعان و مخالفان برجام جدا کرده، در بازی آنها شرکت نکرده و کلیت  این نظام را برسمیت نشناخته و نمی شناسیم.

از اینرو خود را محق می دانیم که؛

با محکوم کردن سه سیاست ذکر شده، مدافعان و مخالفان برجام در سطح ملی و بین المللی، از خواست  لغو صلاحیت حکومت اسلامی برای نمایندگی ملت ایران در مجامع بین الملی دفاع کنیم. چنین باد!

http://www.tribuneiran.org/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A...

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: