آقاى زيبا كلام اسلحه مال نظاميان است حرمت قلم كجا رفت؟

zesht_kalam
ترفند هويدا نخست وزير رژيم پهلوى اين بود كه روشنفكران را مى توان خريد اما قيمت هاى جداگانه اى دارند. شكى نيست كه بسيارى از چهره هاى مشهور و تأثيرگذار در معرض انواع دام ها و آفات سياسى قرار دارند.

زندگى با همه بدى هايش يك خوبى دارد كه با گذشت زمان شخصيت دوم آدم ها را نشان ميدهد "ميلان كوندرا"

 

آقاى دكتر صادق زيبا كلام در مصاحبه با ايران واير گفت : "امروز شانزدهم ارديبهشت ٩٧ بازهم مى گويم من با تمام وجود از نظام دفاع مى كنم و حتى يك قدم هم جلوتر مى آيم و خيلى آشكار و صريح مى گويم كه اگر اين نظام همين نظام ، همين مجلس شوراى اسلامى ، همين مقام معظم رهبرى ، همين روزنامه كيهان و مابقى است ، اگر همين نظام دچار بحران شود و من ببينم در شرف سقوط است يا در نتيجه خيزش مردم در داخل كشور, يا حمله آمريكا و اسرائيل به كشور باشد من شرمنده شما و شرمنده خيلى از مردم ايران هستم ولى با تمام وجود از نظام دفاع مى كنم من از اسلحه و فشنگ متنفرم اما اگر پايش بيافتد اسلحه هم دست مى گيرم و از نظام دفاع مى كنم كه سقوط نكند "
آقاى زيبا كلام يكى از چهره هاى برجسته جامعه روشنفكر ايران است و انتظار ميرفت كه اظهارات او در سطح وسيعى مورد انتقاد قرار مى گرفت براى اينكه آنچه يك شخصيت روشنفكر را از يك نظامى جدا مى كند اين است كه روشنفكر از روى خرد مى انديشد ، نگاهى نقادانه به جهان دارد ، آينده نگر است ، و مى خواهد به جلو حركت كند ، روشنفكر معمولا واقع بينانه عمل مى كند و به داده هاى مسلط سياسى، اجتماعى، فرهنگى ، در جامعه مسلط است ، داده هايى كه در جامعه هرم قدرت را مى سازد ، كسى كه بر عليه سلطه است و از دردهاى جامعه مى كاهد و بر زشتى ها و نا پاكى و رسوايى هاى حاكميت پرتو مى اندازد .
ترفند هويدا نخست وزير رژيم پهلوى اين بود كه روشنفكران را مى توان خريد اما قيمت هاى جداگانه اى دارند او توانست داريوش همايون كه يكى از چهره هاى برجسته اپوزسيون رژيم شاه بود در سيستم جذب كند اتفاقا همين آقاى همايون كه سالهاى تبعيد را در لندن سپرى مى كرد عين همين اظهارات آقاى زيبا كلام را بر زبان آورد ، شكى نيست كه بسيارى از چهره هاى مشهور و تأثيرگذار در معرض انواع دام ها و آفات سياسى قرار دارند.
متأسفانه اظهارات آقاى زيبا كلام در مصاحبه با ايران واير بيشتر به ادبيات حسين الله كرم و قاليباف و ذوالقدر شبيه است تا يك سياسى كار او بدون انجام هرگونه نظر سنجى معتبر ٣٠ درصد مردم را خواهان رژيم مى داند و براى حاكميت آبروى نداشته مى خرد در صورتيكه هاشمى رفسنجانى كه خود يكى از پايه هاى رژيم بود معتقد بود ١٥٪‏ مردم در كنار حاكميت قراردارند، آقاى زيبا كلام با ادبياتى كه بيشتر از تراوش ذهنى اصلاح طلبان و ملى مذهبى ها به بيرون مى تراود مى گويد ؛ "فروپاشى رژيم فروپاشى كشور را بدنبال دارد " ادعايى كه پايه و اساس ندارد و ميهن پرستان را از تلاش قاطع براى برانداختن رژيم باز ميدارد، او آگاهانه براى جلب توجه افكار عمومى ايرانيان و دفاع از جمهورى اسلامى كه با تمام شقاوت و بيعدالتى اش چهار دهه است گلوى كوردها و بلوچ ها را مى فشارد از كوردستان و بلوچستان خرج مى كند .
جاى سؤال است وقتيكه بوى گند شرارت ها و بدنامى ها و بيعدالتى و تبعيض جمهورى اسلامى شامه حتى احمدى نژاد و ابوالفضل قديانى را مى آزارد يقه درانى آقاى زيبا كلام از كجا سرچشمه مى گيرد؟
اگر على اشرف درويشيان نويسنده رئاليست با شجاعتى بى نظير اعدام هاى خاوران و فرودگاه سنندج و فقر وپاهاى برهنه كودكان را در قالب داستان براى اجتماع بيان مى كند تا جنايات و بيعدالتى هاى رژيم از حافظه جمعى رخت بر نبندد ، چرا بايد آقاى زيبا كلام خشونت رژيم عليه زنان ، زندانيان سياسى، كارگران،معلمان، كودكان كار ، فروريزى نهادهاى خانواده، مذهب ، جامعه برجسته و به چالش نمى كشد اما با اظهارات غير مسؤلانه لايه هاى جوان جامعه را در كوماى سياسى فرو مى برد؟
او حتى اگر گفته هاى خود را به بهانه جنگ توجيه كند چيزى را جبران نخواهد كرد.
صادق خلخالى در اين اواخر خود را در اردوگاه اصلاح طلبان يافت اما افكار عمومى ايران هيچگاه از شوك اعدام هاى فله اى حتى برروى برانكارد(احسن ناهيد) و مدرسه رفاه كمر راست نخواهد كرد.

هيراد رستمى

منبع: 
ایمیل
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: