اسراييل، سلطنت طلب ها و تاريخسازىِ وارونه

در هياهوى جهان دارند حقيقت را زير درختى كه نيست قايم مى كنند!

 

نژادپرستان سلطنت طلب رابطه ى تنگاتنگى با اسراييل دارند. آنها حتى در مجامع دينى آمريكا حضور مى يابند و تحت عنوان گفتگوى اديان بر روى قضيه ى نجات قوم يهود توسط كوروش مانور مى دهند. اسطوره وخاطره در اسراييل حالا يك منجى بينظير ايرانى دارد. كوروش كبير. جدال در خاورميانه بر سر جغرافيا بدون مستندات تاريخى امكان پذير نيست. عرصه ى جنگ و كشمكش و نفرت دولت ها به عرصه ى تاريخنگارى و فرهنگ سازى وارونه تبديل شده است. حضور كوروش بر روى سكه هاى اسراييلى تثبيت ديدگاهى است كه تقريباً بر همه ى مردم اسراييل آن را باوَرانده اند. آنها بخشى از تاريخ ايران و خاورميانه هستند. به باور مردم اسراييل حضور آنها در تاريخ خاورميانه بر اساس تاريخنگارى اسراييلى ( درست و غلط) قطعيت دارد و تنها داستان ها و مستندات فرق مى كنند. اگر واقع بينانه به موضوع بنگريم بايد اذعان كرد نظرات نويسندگان نژادپرست ايران در بخشى از تاريخنگارى اسراييلى دخالت دارد. اتفاقاً اسراييلى ها تاريخسازى را از روى دست تاريخسازهاى پان ايرانيست كپى مى كنند. در اين مورد، سلطنت طلب ها فعالترين بخش تاريخسازى درباره ى ارتباط تاريخى يهوديت با سلطنت طلبى ايران مى باشند. اسراييل هرگونه قرائتى مى تواند از تاريخ داشته باشد اما مسئله از آنرو خنده دار مى شود كه سلطنت طلب ها خود را منجى قوم يهود مى پندارند. ما مسئول سياست گذاري هاى غلط حكومت ايران و انسان ستيزى و " مرگ بر" هاى آن نيستيم. هركه خربزه مى خورد پاى لرزش هم بايد بايستد. مشكل ما آنجاست كه سلطنت طلب ها در تلاشند تا معادله ى تغيير احتمالى حكومت در آينده را به نفع خويش حل كنند. براى همين آنها به شدت مشغول زيرآبزنى جريان سياسى ما در اتاق فكر واشنگتن و تل آويو به نفع خويش هستند. در جريان تخريب من، يكى از نويسندگان فارسى با من تماس گرفت. او گفت كه تو قبل از هر چيز قربانى لابى نژاپرستان لس آنجلس نشين هستى. روحيه ى نوفاشيسمى ايرانى هاى آمريكانشين سعى دارد علاوه بر چاپ مولفه هاى جعلى، سر جهان را شيره بمالد و به موازات آن امثال ما را مى كوبد تا دست آنها را رو نكنيم. وقتى تاريخ ايران و اسراييل را ورق مى زنيم متوجه مى شويم كه حضور كوروش در لابلاى متون اسراييلى و ايرانى از زمان كليد خوردن پروژه ى جشن هاى سلطنتى پُر رنگتر شده است. از آنجا كه آمريكا دارد با دين سياسى ايران مى ستيزد و از آنجا كه دين سياسى در ايران، آمريكا و اسراييل را همزمان مى كوبد و از آنجا كه دوران پهلوى ها بهترين جمع بندى سياسى بر سر اشتراكات بين آمريكا و اسراييل و ايران بود اكنون شاهد نوعى خاطره نگارى و نوستالژى معطوف به آن دوران توسط سلطنت طلب ها و آمريكا و اسراييل هستيم. واقعيت اين است كه شانس لابى مليت هاى محروسه ى ايران به خصوص ترك هاى محروسه ى ايران در اتاق فكر واشنگتن كم است. آيا ملت هاى محروسه قربانى خاطره نگارى آمريكا و اسراييل و سلطنت طلب ها خواهند شد؟
آيا واشنگتن خبر ندارد كه تركيب ترامپ با كوروش به نوعى ملت آزربايجان جنوبى را از واشنگتن دور مى كند؟
آيا واشنگتن ناخواسته ملت آزربايجان جنوبى و تورك هاى ايران را به سمت فاشيسم دينى سوق نمى دهد؟ آيا واشنگتن خبر ندارد كه بخشى از نويسندگان و فعالان تبعيدى ملت هاى محروسه ى ايران دارند از سمت نژادپرستان ايرانى مقيم آمريكا و بيزنسمن هاى سياسى به شدت تخريب شده و به انزوا كشيده مى شوند؟ گناه اين نويسندگان و فعالان اين است كه در جدال با نوفاشيسم و نژادپرستى بر نكات تاريك تاريخسازى فاشيسم و راسيسم انگشت مى گذارند و چهره ى واقعى آن را رو مى كنند. بايد اعتراف كرد كه نژادپرستى آريايى در آمريكا كاملاً قدرتمندانه عمل مى كند. گوگوش همچنان مشغول كنسرت بازى است. سروش همچنان دارد شرح سعدى و متون باستانى را دنبال مى كند. تلويزيونهاى فارسى بيست و چهار ساعته دارند متون جعلى تاريخسازى را ارائه مى دهند.منشور جعلى كوروش را همينطور گرد جهان مى گردانند و اگر روزى بغل مجسمه ى آزادى نشاندندش تعجب نكنيد. مجاهدين دارند بر سر مدل جديد سركوب فعالين مليت هاى محروسه با نوفاشيسم در داخل و خارج زد و بند مى كنند. و بعضى وقتها كار ناتمام آنها را بعضى از به اصطلاح خودى ها تمام مى كنند. آيا مى دانيد همه ى اين كارها در راستاى چيست؟ همه ى اين كارها براى اين است كه تاريخنگارى واقعى و جديد ما به ضرر تاريخسازى نوفاشيسم و نژادپرستى است. موازى كارى سلطنت طلب ها و حكومت و پان ايرانيست هاى داخلى در سركوب ما و در تاريخسازى وارونه و انحرافى بر كسى پوشيده نيست. ما اما در جدال با اين نوع تاريخسازى ذره اى ترديد به دل راه نخواهيم داد. مى دانيم كه قدرت سياسى دارد افسانه سازى و جعل بازى مى كند اما ما هم بيكار ننشسته ايم. داريم افسانه زدايى و انحراف زدايى مى كنيم.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: