خیزش کازرون به خاک و خون کشیده شد

ویدئو
گردهمایی اعتراضی روز 26 اردیبهشت 1397 مردم کازرون، در اعتراض به طرح تقسیم کازرون و نیز فساد و ناکارآمدی کارگزاران حکومتی این شهرستان، به دست جنایتکاران لباس شخصی و پلیس امنیت رژیم جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شد.
گزارش ها از کازرون، از جان باختن دست کم 3 تن و زخمی شدن ده ها تن از مردم به دست مزدوران رژیم سخن می گویند. همچنین بیش از 200 معترض دستگیر شده اند...

 

گردهمایی اعتراضی روز 26 اردیبهشت 1397 مردم کازرون، در اعتراض به طرح تقسیم کازرون و نیز فساد و ناکارآمدی کارگزاران حکومتی این شهرستان، به دست جنایتکاران لباس شخصی و پلیس امنیت رژیم جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شد.

گزارش ها از کازرون، از جان باختن دست کم 3 تن و زخمی شدن ده ها تن از مردم به دست مزدوران رژیم سخن می گویند. همچنین بیش از 200 معترض دستگیر شده اند.

مردم خشمگین، با پرتاب سنگ به رویارویی با تیراندازی مزدوران امنیتی رفتند و کلانتری کازرون را به آتش کشیدند. مردم دلیر کازرون در همایش های اعتراضی خود شعارهایی بر ضد اساس ستم و فساد رژیم جمهوری اسلامی سر داده، از همه ی ایرانیان درخواست همراهی نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: