کازرون:برادر عزیزم، حقتو پس می گیرم

مردم در برابر ساختمان پلیس دیده می شود که شعار "برادر عزیزم، حقتو پس می گیرم" در آن شنیده می شود.اعتراضات به تغییر تقسیمات کشوری و تصمیم برای تقسیم کازرون - در استان فارس - و تشکیل شهرستانی جدید برای چندین هفته در این شهر ادامه داشته است.

در این مدت معترضان تجمع‌های بزرگی را ترتیب داده‌اند و از جمله بازار شهر را به تعطیلی کشیده‌اند.انها شعار می دادند: "دشمن ما همین جاست، دروغ می‌گن آمریکاست"

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: