مهستان، اتحاد جمهوریتخواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر است

در روزهای خیزش دی ماه 1396 مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (1) که به همت دکتر اسماعیل نوری علا چند سالی در حال تدارک بود، اعلام موجودیت کرد. مهستان در تکامل خود در چند ماه اخیر سندی را منتشر کرد تحت عنوان "ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد" تا براین تأکید کند که جمهوریتخواهی اساس حکومت آلترناتیوی خواهد بود که این جمع در پی تلاش برای تأسیس آن در ایران است.

 تجربه در ایران و کشورهای مختلف جهان نشان داده که رژیمهای سیاسی می توانند نامهای جمهوری، اسلامی، خلقی، دموکراتیک، پادشاهی، مردمی، شورایی، پارلمانی، سوسیالیستی، کمونیستی و هر آنچه بخواهیم را با خود یدک کشند، اما از جمهوریتخواهی تهی باشند. به همین دلیل بنیانگذاران مهستان از همین نقطه آغاز کار، خود را اتحادی از جمهوریتخواهان اعلام کرده اند که میثاق نامه اش صریحاً جمهوریتخواهی یعنی تعهد این جمع را به انتخاب شدن از سوی مردم و جلوگیری از تولید و بازتولید استبداد، بیان کرده است (2). اکنون جمع مهستان جنبش سکولار دموکراسی ساختارهایی نظیر شورای آلترناتیو تشکیل داده که کاملاً انتخابی هستند. مهستان همچنین در تدارک ارائه پیشنویس قانون اساسی جمهوریتخواهانه، سکولار، دموکراتیک و آینده نگر است (3). فعالان سیاسی و مدنی اپوزیسیون ایران، امروز در مهستان جایی دارند که می توانند با همیاری بمثابه آلترناتیو در برابر رژیم "جمهوری" اسلامی، بایستند و در تکامل این آلترناتیوِ ترقی خواهانه (4)، سهیم شوند. البته اگر کسانی آلترناتیو دیگری شکل دهند، حق آنهاست، ولی آنهاییکه تصور می کنند برای ایران، آلترناتیوی در صورت تغییر رژیم وجود ندارد، و به همین دلیل مرتب دنبال راهکارهایی هستند تا رژیم جمهوری اسلامی برایشان آلترناتیوی بسازد، دیگر نیازی به منتظر ماندن ندارند. این قلم تنها یک ژورنالیست هستم و نه عضو مهستان، همانگونه که اگر مجلس سکولار دموکراتی هم در ایران وجود داشت، نماینده مجلس نمی بودم و فقط ژورنالیستی هستم که خبرها را منتشر می کند. با اینحال لازم به یادآوری است که اکنون دیگر تغییر رژیم (5)، برنامه جریانات سیاسی واقعی اپوزیسیون مردمی ایران است و آنهایی که از تغییر رژیم بعنوان برنامه دولتهای خارجی نام می برند عملاً به بقای رژیم جمهوری اسلامی کمک می کنند، صرفنظر از آنکه بگویند هوادار ترقی خواهی هستند. امروز دیگر طرح نیروهای مردمی برای تغییر رژیم، مهستانی از جمهوریتخواهان ایران را دارد که اذعان می کند نه تنها با "جمهوری" اسلامیِ ضدجمهوریت، مخالف است بلکه با هر آلترناتیوی که جمهوریتخواه، سکولار، دموکراتیک، و آینده نگر نباشد، همخوانی ندارد و پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی این مهستان به روشنی زاویه دید مهستان را در معرض قضاوت عمومی قرار می دهد که خود قضاوت کنند که راه این مهستان، جمهوریتخواهانه، سکولار، دموکراتیک و آینده نگر است یا نه (6). با تبریک به همه دست اندرکاران مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران از جمله دکتر اسماعیل نوری علا (7)، آقای حسن اعتمادی (8)، آقای منوچهر یزدیان (9) و دکتر نیره انصاری (10).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM

http://www.ghandchi.com

بیست و ششم اردیبهشت ماه 1397

May 16, 2018

 

پانویس:

 

1. سایت مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

 

2. ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد

http://isdmovement.com/Mehestan/Misagh.htm

 

3. متن پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای پیشنویس قانون اساسی ایران آینده

A Suggested Text by Dr. Nayereh Ansari for Iran's Future Constitution

http://www.ghandchi.com/constitution.htm

 

4. ترقی خواهی در عصر کنونی

http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

5. تغییر رژیم

https://goo.gl/8o9TNe

Regime Change

https://goo.gl/GYT66c

 

6. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم

http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm  

Iran-Futurist Republic-Third Edition

http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

7. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

8. حسن اعتمادی

https://goo.gl/f5Rz65

 

9. منوچهر یزدیان

https://goo.gl/tT82Ad

 

10. دکتر نیره انصاری

https://goo.gl/a3v6zs

 

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: