ترامپیزیم چیست و چگونه عمل می کند

ترامپیسیسم یعنی با یک حرکت غیر منتظره، برهم زدن و نقش بر آب کردن تمام پلانها و قرار مدارهای طولانی مدت مصلحت گرایانه و فرصت طلبانه افراد دروغگو و مذبذب

ترامپیسیسم یعنی با یک حرکت غیر منتظره، برهم زدن و نقش بر آب کردن تمام پلانها و قرار مدارهای طولانی مدت مصلحت گرایانه و فرصت طلبانه افراد دروغگو و مذبذب
قاپ بازها برای شکست دادن سرقاپ باز، قاپهای خود را با مشاوره هم و برای منافع کوتاه مدت خود با ظرافت تمام در کنار هم می چینند تا خود را برنده بازی اعلام کنند تا سرقاپ باز را به گوشه ائی رانده فلجش بکنند، ولی آنها با عکس العمل غیر منتظره غافلگیر می شوند، چون سر قاپ باز با انداختن قاپ گاوی تمام قاپهای آنها را پخش و پلا می کند و قاپ بازها به هر شگردی متوسل می شوند تا مساله را بنحوی به سود و منافع خود فیصله دهند، ولی برخورد غیر عادی ترامپیسیسم، سر قاپ باز، تمام معادلات و پیش فرضها و پیش تصورات آنها را بهمراه با برخورد هالو گونه اوباما را بهم می ریزد و پته همه فرصت طلبان و کوته نگران را روی آب می ریزد، ترامپیسیسم به حرف و نصیحت هیچ بنی بشری گوش نمی کند، چون او از قبل می داند که محافظه کاران فرصت طلب بدنبال چه منافعی هستند، برای آنها حقوق بشر مطرح نیست و آنها بخاطر منافع آنی خود هر انسانی را قربانی می کنند، آنها با ایران که مرکز پایمالی حقوق بشر در دنیا است معاملات کلان اقتصادی می کنند، برای آنها مطرح نیست که طرف مقابل کیست و با چه جنایاتی مشغول است تنها منافع شرکت هایشان برایشان اولویت دارد، با ابزاری که می فروشند فقط و فقط به سود خود می ندیشند، حالا فرقی نمی کند آن ابزاری که می فروشند برای شکنجه باشد و یا برای غنی سازی اورانیوم، آنها با ژستهای انساندوستانه ده سال جلسه برجام برپا می کنند، و با هزینه های گزاف بیرون آمده از جیپ مردم محروم و زیر فقر در ایران به چانه زنی ها و وقت کشی کوته فکرانه کارمندی، فک هایشان را بالا پائین می برند و یک روز شیر و یک روز روباه از جلسات بی نتیجه بیرون می آیند، دوباره روز از نو روزی از نو ، در شهری دیگر در هتل مجللی دیگر دوباره فکهای کارمندی فرصت طلب و محافظه کار بدون اینکه بدانند و یا بخواهند بدانند که در زندانهای ایران خون و مرگ و شیشه حرف اول و آخر را می زند، و انسانهائی که برای حقوق بشر می جنگند چه بر سرشان می آید و دوباره جلسه دیگر و تکان خوردن فکهای معیشت گرای کارمندان عالیرتبه، خبرها هم هر روز حاوی توافق حاصل شد، توافق به تعویق افتاد ، و یا دورنمای توافق روشن شد ، خاموش شد ، روشن شد، خاموش شد، افکار عمومی را سرگرم و مخدوش کردند، ولی ترامپیسیسم با پرتاب یک قاپ گاوی به وسط میدان همه این شعبده بازی ها را از هم پاشید، بعضی مواقع آدمهای رک و نترسی مثل ترامپ همه کاسه کوزه های محافظه کاران نقشه باف را بهم می ریزد، در واقع ترامپیسیسم پدیده ائی است که ضرورت تاریخی آنرا برای برهم زدن معادلات دگم محافظه کاران و فیلم بازیهای فرصت طلبان، ضرورت پیدایش آنرا ایجاب می کند، تا تمام نقشه های آنها را به هم بریزد، تا مچ تمام آدمهای نان به نرخ روز خور در برابر مردم و جهانیان باز شود تا آنها به حمایت خود از جنایتکاران حاکمیت جمهوری اسلامی اعتراف کنند، و قتل عام مردم یمن عراق سوریه و افغانستان و دیگر کشورهای مورد فضولی واقع شده ایران به جهانیان عیان شده و دست از سر ملتهای مظلوم خاورمیانه بردارند و جوانان آنها را با ددکترین و شتشوی مغزی به تشیع سکتاریستی با رویای شهدات و عروج به بهشت موعود،، جلو گلوله های آتشین نفرستند،

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: