اصغر سلیمی :استراتژي جديد امريكا و اوضاع اقتصادي ايران

۱- افزون بر چشم انداز سیاسی ‌خواسته‌ های دوازدهگانه امریکا از نگاه اقتصادی امکانات حمایتی اروپا تا چه میزان موثر است و با چه چالش های مواجه است ؟
۲- رژیم ایران در عرصه بین المللی به حمایت مالی از تروریسم پرداخته ‌همچنین به عنوان یکی از کشورهای عامل پولشویی در شبکه مالی در دنیا سابقه سو دارد
این دو مانع در روند همکاریهای ایران وارو‌‌پا چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد ؟

آیا وضعیت اقتصادی داخلی در عرصه های مالی وبانکی وارزی امکان مانور جدید به دولت روحانی می‌دهد یا ادعاهای آنها بلف های دوره ایی وتو خالی هستند ؟
۴- راهکارهای اپوزیسیون در این دوره پر خطر و پر از تناقض به لحاظ منافع ملی وپرهیز از دخالت دولت‌های دیگر در میهن ما با چه ملاحظاتی روبرو است؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: