خانم نیلوفر بیضایی از نمایشنامه جدیدش می گوید

نمایشنامه جدید نیلوفر بیضایی که « دراین مکان و در این زمان» نام دارد، در دوم یونی در شهرِ زوریخ سوئیس ( سالن تئاتر کولتورمارکت) به روی صحنه می رود. این نمایشنامه از پنج داستان و یک بخش کوتاه از رمان«در حَضَر» خانم مهشید امیرشاهی برگرفته شده است.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: