ایو بونه کیست؟

ایو بونه کیست و چرا اقایان بهبهانی، دادرس و مصداقی حرفهای مجاهدین را تکرار میکنند

گفت و گوی اقایان پارسا صربی و جهانگیر شادانلو

منبع: 
ایمیل
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: