اختراع دین و ایدئولوژی جدیدی بنام تقدس مرزهای پرگهر

از آنجائی که ایرانیان فارس محور تخصص خاصی در ابداع و نو آوری امامزاده های ثابت و سیار و چاه جمکران دارند که عربهای مکه باید بیایند دینسازی را در کنار اینان بیاموزند، اخیرا دست به ابتکار جدیدی زده و دین ایدئولوژی تقدس مرزهای پر گهر را بهمراه اصول و فروع آن را بشرح زیر اختراع و مطرح کرده اند

اختراع دین و ایدئولوژی جدیدی بنام تقدس مرزهای پرگهر
از آنجائی که ایرانیان فارس محور تخصص خاصی در ابداع و نو آوری امامزاده های ثابت و سیار و چاه جمکران دارند که عربهای مکه باید بیایند دینسازی را در کنار اینان بیاموزند، اخیرا دست به ابتکار جدیدی زده و دین ایدئولوژی تقدس مرزهای پر گهر را بهمراه اصول و فروع آن را بشرح زیر اختراع و مطرح کرده اند
اصول دین
معادل و بجای توحید: به معنای اعتقاد راسخ به تمامیت ارضی و یگانگی و وحدانیت ایران متعال است.
معادل و بجای عدل: به معنای سکولار دمکراسی اقتدارگرای فارس سالاری و گسترش عادلانه زبان فارسی در تمام نقاط ایران و حذف و حرس کلیه زبانهای ظالمی چون ترکی و عربی
معادل و بجای نبوت: به معنای باور کردن به پیامبر جدیدالحلول حضرت کورش (ص) و دیگر پیامبرانی که رهرو آن حضرت بودند، از جمله: داریوش خشایارشا هوخشتر.
معادل و بجای امامت: اعتقاد به امامانی بعد از کورش از جمله فردوسی با کتاب مقدس شاهنامه.
معادل و بجای معاد: به معنای بعد از سرنگونی رژیم همه فارس محوران از امتیازات ویژه و خاص بهشتی برخوردار خواهند شد و استقلال طلبان ملتهای غیر فارس به عذاب الیم، و سوزانده شدن در کوره های آدم سوزی محکوم خواهند شد. و آنچنان مجازات خواهند شد که هیتلر به حالشان زار و زار گریه کند.
فروع دین
معادل و بجای نماز • هر روز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشار سر زدن به اینترنتت و نوشتن کامنت با توهینهای چارواداری بر علیه ترکها و عربهای استقلال طلب و سم پاشی بی وقفه بر علیه آنها
معادل و بجای روزه • گرفتن روزه سیاسی الکی با ساندویچ و کولا برای سرنگونی رژیم
معادل و بجای خمس • جمع کردن کمک مالی از مردم ساده لوح و بهره مند شدن مجانی از کافه رستوراها و بالا رفتن گیلاسها بسلامتی ایران و انعام دادن به گارسونهای برای پوز و سربلندی ایران..
معادل و بجای زکات • جلب حمایت مالی دولتهای کشورهای دمکراتیک و در این رایطه بهره مند شدن از تعطیلات مجانی در کنار سوحل جزایر قناری.
معادل و بجای حچ • زیارت قبر کورش برای تمام معتقدین به دین تمامیت ارزی لازم و ضروری است.
معادل جهاد • هویت باختگان و مانقوزت های آذری باید در آماده باش دائم و کامل بسر برند، تا هر لحظه به دستور اتوریته و سیادت فارس سالاران، تمام ترکهای استقلال طلب را دستگیر کرده و به مغوستان تبعید کنند
معادل و بجای امر به معروف و نهی از منکر • بمعنای آسمیلاسیون ملتهای غیر فارس با کلماتی مثل آذری بجای ترک و مستعرب بجای عرب و واداشتن و هدایت آنان بزبان فارسی و وادار به فراموش کردن زبان ترکی و عربی و توبه کردن از تکلم به بزبان ترکی و عربی
معادل و بجای تولی • به معنای دوست‌داشتن فارسمحوران و در دل نگهداشتن محبت آنان.
معادل و بجای تبری •به‌معنای بیزاری و دوری‌جستن و دشمنی‌کردن با مخالفین سیستم فارس سالاری و دشمنی آشتی ناپذیر با منکرین و شکاکین به مرزهای پرگهر است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: