سخنی کوتاه در باره ی " مهران کمال پور" و "سعید قاسمی" دو مدعی دروغین سامانه ی پادشاهی

دو مدعی دروغین هواداری از شاهزاده رضا پهلوی
در یک سند صوتی که در آن گفتگوی تلفنی مهران کمال پور با آقای "شهباز(علیرضا) قهرمانی" انتشار یافته است،بوضوح شنیده می شود که مهران کمال پور ادعا می کند که با تیم تحت فرمانش برای انجام یک ماموریت بر علیه رژیم در ایران بسر می برد،اما گویا این تیم لو می رود و دستکم یکی از اعضای تیم بنام سعید کشته و دیگران توسط ماموران امنیتی رژیم دستگیر می شوند!
مهران کمال پور تا به امروز اما در این باره هیچ توضیح روشنی به ایرانیان نداده و نگفته است که این تیم ادعایی متشکل از چه افرادی بوده؟


سخنی کوتاه در باره ی " مهران کمال پور" و "سعید قاسمی" دو مدعی دروغین هواداری از شاهزاده رضا پهلوی و سامانه ی پادشاهی
اینروزها،پاپبای نزدیک تر شدن زمان سرنگونی رژیم خونریز و تبهکار جمهوری اسلامی دیده می شود که برخی از افراد و گروه های مشکوک در پوشش ساختگی و دروغین هواداری از سامانه ی پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی بر دامنه ی تحرکات و فعالیت های مخرب خویش بویژه در برون از مرز افزوده و همگام و همسو با اتاق های فکر وزارت اطلاعات رژیم پابگور جمهوری اسلامی از هر راه ممکن به ایجاد و گسترش چند دستگی و دشمنی در صفوف اپوزیسیون برانداز رژیم سرگرمند.
دو تن از افراد کاملا مشکوکی که در این زمینه بسیار نقش آفرینی نموده و روز و شب به دشنام گویی بر علیه همه ی نیروهای اپوزیسیون،و حتی شماری از شخصیت ها و جریانات پشتیبان سامانه ی پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی سرگرمند،"مهران کمال پور " و "سعید قاسمی" می باشند.
سعید قاسمی و مهران کمال پور که از چندی پیش،و در پوشش باصطلاح مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی،اما در واقعیت امر با هدف شوم گمراه نمودن هم میهنان و خرابکاری در صفوف اپوزیسیون برانداز به خارج از کشور صادر شده اند،با براه انداختن بساطی کذایی تحت عنوان" درخشش خورشید" و "رستاخیز سیمرغ" نقشی بسیار مخرب و منفی ایفا نموده و همگام و همسو با دستگاه های امنیتی و تبلیعاتی رژیم جمهوری اسلامی هیچ فرصتی را برای تخطئه ی فعالیت های اپوزیسیون برانداز رژیم از دست نمی دهند.
مهران کمال پور و سعید قاسمی که از سوی بسیاری از ایرانیان مخالف تمامیت رژیم جمهوری اسلامی بعنوان افرادی بغایت .....ن و دشنامگو و هرزه درا شناخته شده اند،از پیشینه ای کاملا مشکوک برخوردار بوده و تا به امروز از هرگونه شفاف سازی حقیقی در باره ی زندگی نامه و پیشینه ی باصطلاح سیاسی خویش در دوران زندگی در ایران سر باز زده اند.

گفتنی ست که مهران کمال پور که اینک ساکن شهر آرهوس Aarhus در دانمارک می باشد و در میان بسیاری از ایرانیان مخالف رژیم جمهوری اسلامی بعنوان خبرچین و جاسوس نیروی قدس سپاه پاسداران شناخته می شود،سابقه ی همکاری با ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان مزدور رژیم جمهوری اسلامی را که رسما و علنا گفته است:"من فیلمساز نظامم"،در کارنامه ی ننگین خویش دارد.
مهران کمال پور که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی انجام داده و ادعا می کند که مدتی بعنوان روزنامه نگار در ایران فعالیت نموده است،پس از وصل شدن به سپاه پاسداران،و سپس برقراری ارتباط با فردی کلاهبردار و اختلاس گر و مرتبط با حلقه های قدرت در رژیم بنام "سید احسان میرزا باقری برزی" که مرتبط با سپاه پاسداران رژیم و از پیروان خمینی خون آشام بوده و در مهر ماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی "موسسه مالی و اعتباری حافظ" را براه انداخت و بعنوان مدیر عامل این موسسه به جمع آوری سپرده های مالی هم میهنان داخل کشور و کلاشی پرداخت،بعنوان وکیل و مشاور اقتصادی به کار پرداخت و پس از اختلاسی بزرگ و بالا کشیدن سپرده های مالی هم میهنان در آذر ماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی با ویزا از ایران به ایتالیا پرواز نمود و سپس از ایتالیا وارد آلمان شد و از آنجا نیز با هدف و ماموریت جاسوسی و خبرجینی از ایرانیان مخالف رژیم و خرابکاری در صفوف اپوزیسیون برانداز رژیم جمهوری اسلامی به دانمارک رفت و در آنجا تقاضای پناهندگی نمود.
مهران کمال پور یک چند با جریانی بنام "سربازان آیین پادشاهی" نیز به همکاری پرداخت و در همین راستا مدعی شد که برای ادامه ی مبارزه!!! با رژیم جمهوری اسلامی و هدایت شماری از ایرانیان مرتبط با "سربازان آیین پادشاهی" در داخل کشور بطور مخفیانه از دانمارک وارد ایران شده و گویا پس از لو رفتن تیمی که او با آنان در ارتباط بوده،دوباره مخفیانه به دانمارک بازگشته است!!!
در یک سند صوتی که در آن گفتگوی تلفنی مهران کمال پور با آقای "شهباز(علیرضا) قهرمانی" انتشار یافته است،بوضوح شنیده می شود که مهران کمال پور ادعا می کند که با تیم تحت فرمانش برای انجام یک ماموریت بر علیه رژیم در ایران بسر می برد،اما گویا این تیم لو می رود و دستکم یکی از اعضای تیم بنام سعید کشته و دیگران توسط ماموران امنیتی رژیم دستگیر می شوند!
مهران کمال پور تا به امروز اما در این باره هیچ توضیح روشنی به ایرانیان نداده و نگفته است که این تیم ادعایی متشکل از چه افرادی بوده؟سرنوشت آنان چه بوده است؟سعید کیست؟ و او،یعنی مهران کمال پور که بعنوان باصطلاح پناهنده ی سیاسی در دانمارک بسر می برد،چگونه مخفیانه وارد ایران شده است،و چنانچه این ادعایش نیز مانند بسیاری دیگر از ادعاهایش دروغین نیست،چرا همانند اعضای تیمش دستگیر نشده و با خاطری آسوده توانسته است پس از انجام این عملیات و ماموریت محیرالعقول خاک ایران را ترک گفته و مخفیانه!!!به دانمارک بازگردد؟!
البته گفته می شود که ادعای مهران کمال پور دایر بر ورود مخفیانه به ایران دروغی بیش نبوده و در واقعیت امر او از دانمارک،و از یک کیوسک تلفن همگانی با آقای شهباز قهرمانی تماس گرفته و با بهره گیری از باصطلاح استعداد هنرپیشگی،و با هدف و انگیزه ی افزودن بر قیمت خویش،باصطلاح حضور حماسی!!!و قهرمانانه ی!!! خویش در ایران را صحنه سازی نموده است!!!
هم مهران کمال پور،و هم سعید قاسمی که در سوئیس کنگر خورده و لنگر انداخته است، پیشینه ی همکاری با افرادی مانند سیاوش امانیه و آریاسب باوند را در کارنامه ی سیاه و ننگین و مشکوک خود دارند،و اکنون،ضمن فحاشی به این افراد و شماری دیگر از کسانی که در برهه ای از زمان با آنان همکاری می کردند،چنان حق بجانب و گستاخانه در باره ی اشتباهات این و یا آن شخصیت و یا جریانات اپوزیسیون برانداز رژیم جمهوری اسلامی سخن می گویند که گویی خود هیچگاه گامی بخطا برنداشته و کوچکترین اشتباهی مرتکب نگشته اند!!!
توجه به این مهم و حقیقت بویژه از این جهت اهمیت دارد که بدانیم مهران کمال پور و سعید قاسمی در پوشش کاملا دروغین و ساختگی هواداری از شاهزاده رضا پهلوی و سامانه ی پادشاهی ضمن ایجاد بدبینی نسبت به کارایی اپوزیسیون برانداز رژیم خونریز اسلامی اعم از هواداران سامانه ی پادشاهی و یا جمهوری عملا خط شناخته شده ی وزارت اطلاعات رژیم در زمینه ی ایجاد اختلاف و شکاف در صفوف اپوزیسیون و نیز بی اعتمادی در میان هم میهنان نسبت به اپوزیسیون برانداز رژیم را به پیش می برند تا بزعم خود و گردانندگان خود برای چند صباحی هم که شده زمان سرنگونی بی چون و چرای رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازند.
گفتنی ست سعید قاسمی و مهران کمال پور که در تبلیغات تهوع آورشان عملا و تلویحا میخواهند این فکر سراپا دروغ را به مخاطبین خویش القا کنند که گویا تنها نمایندگان و هواداران راستین شاهزاده رضا پهلوی و سامانه ی پادشاهی در میان تشکل ها و گروه ها و سازمان ها و چهره های هوادار شاهزاده رضا پهلوی و سامانه ی پادشاهی این دو فرد معلوم الحال و در واقع دلقک و ....ن سیاسی می باشند،اخیرا با براه انداختن نمایشاتی مضحک اعلام نموده اند که قصد دارند در روزهای نخست ماه ژوئن همایشی را در یکی از هتل های شهر اشوتگارت آلمان برگزار نمایند!
بر هم میهنان آگاه ما ست که فریب ..... سیاسی و افراد معلوم الحال و مشکوکی از قماش مهران کمال پور و سعید قاسمی را نخورند و بهیچ روی به آنان اعتماد نکنند و اطلاعات شخصی خود را در اختیار این عوامل صادراتی اتاق های فکر وزارت اطلاعات رژیم پابگور جمهوری اسلامی قرار ندهند.
بعنوان یک ایرانی مخالف تمامیت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی،و نیز بعنوان یک ایرانی هوادار سامانه ی پادشاهی و شاهزاده رضا پهلوی بجرئت و با اطمینان کامل می توانم بگویم که سعید قاسمی و مهران کمال پور تنها و تنها مدعیان دروغین هواداری از شاهزاده رضا پهلوی و سامانه ی پادشاهی بوده و دیدگاه های بغایت مخرب و تفرفه افکنانه ی آنان در باره ی اپوزیسیون برانداز رژیم جمهوری اسلامی کمترین همخوانی و قرابتی با دیدگاه های کاملا روشن و امیدبخش شاهزاده ی گرامی ما نداشته و ندارد .
شاهزاده رضا پهلوی همواره بر بایستگی اتحاد و همبستگی همه ی ایرانیان دمکراسی خواه و میهندوست مخالف تمامیت رژیم جمهوری اسلامی تاکید نموده و بارها و بارها گفته اند که تنها کسانی می توانند ادعای هواداری از شاهزاده را بنمایند که مبلغ دیدگاه های ایشان باشند.دیدگاه هایی که رسما از سوی ایشان اعلام شده و چندان روشن و مشخصند که نیاز به هیچ تعبیر و تفسیری از سوی فرومایگان و شارلان هایی مانند مهران کمالپور و سعید قاسمی ندارند.
مهران کمال پور و سعید قاسمی نه تنها هوادار و پشتیبان راستین شاهزاده رضا پهلوی نبوده و نیستند،بلکه در عمل،دشمن ایشان بوده و بفرض محال،چنانچه مزدور و جیره خوار مستقیم وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی نباشند،دستکم نابخردانی هستند که با تبلیغات و دیدگاه های بغایت منحط،انحرافی و زیانبارشان بی هیچ تردیدی آب به آسیاب رژیم اهریمن خویی می ریزند که دشمن همه ی ایرانیان اعم از هواداران سامانه ی پادشاهی و یا جمهوری ست.
بهوش باشیم و فریب ......ی از قماش مهران کمال پور و سعید قاسمی را نخوریم.
مهرداد رشیدی
پنجم خرداد ماه ۷۰۴۰ میترایی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: