پروژه حذف وکلای مستقل از پرونده‌های سیاسی و امنیتی