لای-لای سومری، ترانه ای از شولگی Shulgi-nin lay-layı

u3-ru-ru-ja2 he2-em-ma-buluj3-e (li-ic-mu-uh)
İstə o mənim lay-layımla böyüsün
بخواه، او با آواز من رشد یابد

 

 

 

 

Šulgi نویسنده و شاعر و شاه سومر در شهر Ur از  2092 - 2045  پیش از میلاد. نوشته های زیادی تحت نام او موجود است. 
ترانه زیر که در حقیقت یک لای-لای است از سوی او  برای کودکی سروده شده است. ویدئو به زبان اصلی ست با ترجمه انگلیسی ( برابر با ترجمه ETCSL )
ترجمه ترکی آذربایجان و فارسی با توجه به متن اصلی سومری تهیه شده که نسبت به ترجمه انگلیسی، کمی متفاوت است. از یاری دوستان جهت رفع اشتباهات احتمالی ممنون می شوم.

Portrait head of Shulgi, king of Ur
Sumerian -Ur III
Museum of Art, Cleveland, Ohio, USA

 

به گفته ی Samuel Noah Kramer، گویا شولگی بنا کننده ی اولین مسافرخانه رسمی، و اولین دونده ی ماراتن است. گفته شده shulgi  بین Nippur و Ur حدود 100 مایل دویده است. 

در متن اصلی-سومری- حرو ف زیر برابر هم به کار رفته اند:

‏j: ng
‏c: ş
‏z: ts

 

 

A song for a son of shulgi

 

 

 

متن اصلی

 

1.

u5-a a-u3-a

Ah, ah(Lay-lay, lay-lay)
آه، آه
( لای-لای ، لای-لای )

2.
u3-ru-ru-ja2 he2-em-ma-gur4-e
İstə, o, mənim lay-layımla kökəlib güclənsin
بگذار] او با لای لای(آواز) من نیرومند شود]
3.
u3-ru-ru-ja2 he2-em-ma-buluj3-e (li-ic-mu-uh)
İstə, o, mənim lay-layımla böyüsün
بخواه] او با آواز من رشد یابد]
4.
jici-ri9-na-gin7 ur2 he2-gur4-re (lim-X-X)
İrişə,‭ ‬güclü kök‭ ‬salsın
بنیاد محکمی داشته و ریشه ی نیرومندی بدواند
5.
u2cakir3-ra-gin7 pa he2-tal2-tal2-e
Şakira‭ (‬bitkisi‭) ‬kimi budaqlansın
چون گیاه شاکیرا شاخه بگستراند
6.
u3-mu-un ne-ta mu-e-zu me-ta-me
Tanrım‭ (‬ağam‭), ‬indi bizim yerimizi bilirsiniz
خدای من، حال اقامتگاه ما را می شناسی
7.
jichachur zal-le id2-de3 la2-a-ba
Çayı üstündə yüksələn işıltılı alma ağaclarının altında
در امتداد رودخانه، زیر درختان براق سیب
8.
/lu2\ /di?\-de3? cu-ni ha-ma?-an-pec-e
İstə, oradan geçən adamın‭, ‬əli dolu olsun
بخواه، کسی که از آنجا میگذرد دست اش پرباشد
9.
/lu2\ al-nu2-a cu-/ni\ [ha-ma]-ab-zi-zi-i
‭ ‬İstə,oradakı adamın‭ ‬əli qovzaq olsun
بخواه، کسی که آنجا قرار دارد، دست اش بلند باشد
10.
du5-mu-ju10 u3-sa2-ge ca-mu-un-ku4-ku4-ku4
Balam(oğlum‭), ‬yuxu səni tutacaq
پسرم، خواب ترا خواهد برد
11.
u3-sa2-ge ca-mu-un-ja2-ja2-ja2
Yuxu sənə çöküb yerləşəcək
خواب بر تو چیره خواهد شد
12.
u3-sa2 ja2-nu u3-sa2 ja2-nu
Yuxu gəl! Yuxu gəl!
ای] خواب بیا، ای خواب بیا]
13.
u3-sa2 ja2-nu ki du5-mu-ja2-ce3
Yuxu gəl, mənım balama
بیا، برای فرزند من
14.
u3-sa2 kul?-u3 ki du5-mu-ja2-ce3
Yuxu tez gəl, mənim balama
ای خواب زود بیا، برای فرزند من
15.
igi lib4-lib4-a-ni u3 ku-ni-ib
Qoy onun açıq gözləri yatsın
بگذار چشمهای بازش بخوابند
16.
igi gun3-a-ni cu-zu jar-bi
Qoy, o‭ ‬əlini, mürgülü gözlərinə
دست بر روی آن چشمان خواب آلودش بگذار
17.
u3 eme za ma-li-li-ka-ni (mu-sa-ba-rum)
Qoyma‭ ‬mırıldayan dili ‬
نگذار غرغر اش
18.
za ma-al-li-li u3 na-gul-e
Onun yuxusunu pozsun.
خواب او را خراب کند

 

---------

:منبع متن

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?tex...

:در پیوند

ان خودو آنا En-ḫedu-ana نخستین شاعره تاکنون شناخته شده

http://www.iranglobal.info/node/61806

دیباچه ای بر پیوند سومری و ترکی

http://www.iranglobal.info/sites/default/files/pic...

 --------
آیا ورغون اؤکوز - گاونر، شیفته ی ماه - ترانه ای به زبان اسپرانتو
http://www.iranglobal.info/node/46694
La virbovo kiu ekamis la lunon
----
باریکاد La Barikadoj
http://www.iranglobal.info/node/47269

Ĉu Vi Volas Danci -میخواهی برقصی؟- ایستیر سن می اوینویاسان ؟
http://www.iranglobal.info/node/47739

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
söz nağılı
قصه کلمات
söz tanıma, söz incələmə
لغت شناسی، آنالیز کلمات
1

u5-a a-u3-a
--------------
u5-a و a-u3-a نوعی صداست. صدای آرامش بخش.
به معنی و به جای« اوفof» و « آخax» و ah امروزی گذاشته اند. اکنون به جای این صدای آرامش بخش « لای-لای» گویند.
میتواند شکل کامل کلمه سومری oh-ah امروزی باشد. که کوتاهش میشود o-a یا u-a .

همینطور این صدای آرامش بخش، میتواند منظور « تُردufa از ufaq » و « خُرد ova از ova-lanmaq» را نیز برساند.
تُرد : نازک و شکننده
u5-a a-u3-a
oh-ah , ah-uh-ah ( با حذف h) دو صدا و یا کلمات سومری حاصل میشود.
ufa ah ufa تُرد آه تُرد ( با حذف f و h)
ova ah ova کوچولو آه کوچولو ( با حذف v و h)
---
این صدای آرامش بخش به جای « لای-لای» دقیقاً به چه معنی بوده خوب روشن نیست و میتواند همه ی این مفاهیم را برساند.
-------
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیح معنی تحت اللفظی جمله شماره دو:
u3-ru-ru-ja2 he2-em-ma-gur4-e
---------

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Sumerian Drinking Song
https://youtu.be/rAYsx5IqD4M