فریاد "مرگ بر دیکتاتور" در آیین بدرود با ناصر ملک مطیعی

ویدئو
امروز، 6 خرداد 1397، هزاران تن از ایرانیان در تهران، در آیین بدرود با پیکر هنرمند برجسته ی ایرانی، ناصر ملک مطیعی، خشم و بیزاری خود از رژیم فرهنگ ستیز جمهوری اسلامی را فریاد زدند. برخی از شعارهای مردم در همایش عظیم امروز: "مرگ بر دیکتاتور"، "دیکتاتور! نگا کن! عزت خدادادیه"، "ننگ ما، صداوسیمای ما"، "قیصر کجایی؟ مردمو کشتن". در جریان گردهمایی امروز، مزدوران انتظامی و لباس شخصی رژیم با باتوم و گاز اشک آور به مردم هجوم آوردند، که با ایستادگی مردم....

امروز، 6 خرداد 1397، هزاران تن از ایرانیان در تهران، در آیین بدرود با پیکر هنرمند برجسته ی ایرانی، ناصر ملک مطیعی، خشم و بیزاری خود از رژیم فرهنگ ستیز جمهوری اسلامی را فریاد زدند.
برخی از شعارهای مردم در همایش عظیم امروز: "مرگ بر دیکتاتور"، "دیکتاتور! نگا کن! عزت خدادادیه"، "ننگ ما، صداوسیمای ما"، "قیصر کجایی؟ مردمو کشتن".
در جریان گردهمایی امروز، مزدوران انتظامی و لباس شخصی رژیم با باتوم و گاز اشک آور به مردم هجوم آوردند، که با ایستادگی مردم و فریاد "بی شرف" و "ننگ ما، نیروی انتظامی" مردم روبرو شدند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: