ماشالله سليمي:خواستهاي ١٢ گانه امريكا و شروط 7 گانه خامنه ای

در این گفتگو ابتدا در باره اعتصاب کامیون داران و دیگراعتراضات مردم صحبت شد و سپس در باره روح برجام و خواستهای 12 گانه آمریکا و نیز شروط هفتگانه علی خامنه ای برای اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفت و در پایان در مورد جمهوری و یا سلطنت و موضوع ملی -قومی بعنوان دو موضوع مناقشه بر انگیزدر فضای سیاسی اپوزیسیون مورد گفتگو قرار گرفت که اینک آماده پخش است:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: