نتانیاهو در پیام ویژه به ایرانیان: شما مردمانی هوشمند هستید

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: