بستجاني :چگونه رژيم قادر است ،خود رااز این بحران نجات دهد

در این برنامه فرزین بستجاني فعال و تحلیلگر سیاسی در باره ترفند هایی ژیم برای خروج از بحران از جمله تفرقه افکنی از طریق عوامل اطلاعاتی خود در خارج از کشور در جهت بی اعتبار کردن اپوزیسیون و از سوس دیگر نرمش قهرمانه در سوریه و یمن و همینطور محدود سازی در صنعت موشک سازی و همچنین برنامه کودتا علیه حسن روحانی یا مجموعه دستگاه روحانیت و...

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: