آيا رژيم توان همزمان مقابله با تحريم هاو غني سازي را دارد؟

گفتگوی کیانوش توکلی با اصغر سليمي کارشناس اقتصاد دولتی
سخنان جدید خامنه ای در مورد مقابله باجنگهای روانی واقتصادی ‌عملی را چگونه ارزیابی میکنید آیا رژیم در مجموع و شرایط اقتصادی
کشور بویژه توان مقاومت دارد؟

۱- سخنان جدید خامنه ای در مورد مقابله باجنگهای روانی واقتصادی ‌عملی را چگونه ارزیابی میکنید آیا رژیم در مجموع و شرایط اقتصادی
کشور بویژه توان مقاومت دارد؟
۲- تاثیر فشارهای جدید امریکا و ادامه این اوضاع چه تنش‌ها ودر گیر هایی را در درون رژیم ایجاد کرده است؟
۳- گسترش حرکات اعتراضی
صنفها و ‌قشرهای گوناگون در روزهای اخیر با جهش تازه
همراه بوده آیا این اعتصابات با جنبش همگانی و به عبارتی دیگر به جنبش گسترده سیاسی پیوند و ارتقا خواهد یافت ؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: