آلمان، بریتانیا و فرانسه خواهان معافیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدند