اوضاع سياسي ،روند فروپاشي رژيم و تلاش حاكمان براي تفرقه

گفتگوی کیانوش توکلی با علی کربلایی
در این گفتگو ابتدا مهندس علی کربلایی در باره اوضاع سیاسی اینکه بالایی ها به دلیل نا کار آمدی حاکمان و نارضایتی عمیق مردم و همچنین تشدید بی سآبقه آمریکا ، اسراییل وعربستان با جمهوری اسلامی ایران وضعیت خطیری را برای کشورمان ایران فراهم ساخته است . دراین شرایط وظیفه نیروهای اپوزیسیون این خواهد بود که ضمن هماهنگی بین خود ، افراطیون را در هر جناح ایزوله ساخته تا شرایط را برای همگامی و اتحاد خود فراهم نماید:اوضاع سياسي ،روند فروپاشي رژيم و تلاش حاكمان براي تفرقه درصفوف اپوزيسيون در گفتگو با علي كربلايي

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: