اختلاف نظر شدید میان کشورهای اروپایی و آمریکا در آستانه نشست جی‌۷