بساط تبهکاران را از ایران جمع کنیم!

اعدام، پس از وقوع فریب بزرگ ۵۷ در ایران، ابزار و اهرمی در پوشش قانون شد که به دست جنایتکاران مسندنشین افتاد و مرگ اندیشان با داس خونین اعدام و مرگ ، دگراندیشان و آزادیخواهان را به مسلخ بردند

 

 

 

با نگاهی به کشورهای پیشرفته در پناه قانون ، عدالت و دمکراسی ، می بینیم که از احکام غیرانسانی اعدام در آنجا خبری نیست مگر به طور استثنا و مواردی حاد که جنایتی دهشتناک ، سبب پریشانی اذهان مردم گردد .

سوگمندانه اعدام پس از وقوع فریب بزرگ ۵۷ در ایران ، ابزار و اهرمی در پوشش قانون شد که بدست جنایتکاران مسندنشین افتاد و مرگ اندیشان با داس خونین اعدام ومرگ ، دگراندیشان و آزادیخواهان را به مسلخ بردند .

همگی نیک آگاهیم که پرونده سیاه اعدام ها چقدر قطور و سنگین است و این بیداد همچنان ادامه دارد . اعدام و کشتار هزاران آزاداندیش و مخالف حکومت در زندان ها و اعدام افسران با بهانه کودتا در دهه شصت ، اعدام و کشتار هزاران زندانی با اتهام قاچاق و ...شاهد هستیم که این اعدام ها جز گسترش فضای خشونت ، بازدارندگی در میزان جرایم و تبهکاری های اجتماعی ندارد .

متاسفانه یغماگران حاکمیت مردم با سلطه بر قدرت و ثروت های مردم و میهن وسیطره بر دستگاه قضا ، نهادهای امنیتی ، انتظامی و نظامی ، با اهرم اعدام توده های مردم معترض و به جان آمده از استبداد را وادار به سکوت کردند تا در سایه ارعاب و اختناق به ماندگاری خویش ادامه دهند و بتوانند روزگاری بیشتر به سورچرانی و عشرت بپردازند .

اعدام بس است . بیایید با پیوستن به جنبش اعتراضی ؛ نه به اعدام ، این سلاح به ظاهر قانونی را از دستان خونین جنایتکاران بیرون آوریم تا دیگر نتوانند با بهانه های گوناگون مردم معترض ، آزادیخواه ، دگراندیش ، فعالان سیاسی و عقیدتی را به کام مرگ بفرستند .

ما ایرانیان با فرهنگ و تاریخی دیرپا و ماندگار سراسر ، رنج و محنت ، ایستادگی ، بردباری و مدارا ، پهلوانی ، شجاعت ، جوانمردی ، دانش ،خرد و نیکی با همبستگی و مهر ، با پیروی از آیین مهر و انسانیت تلاش کنیم ؛ آزادی ، عدالت و قانون را در میهن و میان مردم گسترش دهیم .

ما هیچ از دیگر جوامع دمکراتیک و آزاد کم نداریم ، فقط کشور را به مدیران ناکارآمد ، مستبد ، بی اخلاق ، رانتخوار ، اختلاسگر و خودکامه سپردیم ، قدرت و ثروت ملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بدون ما حکومت کنند ، پشت پرده تصمیم بگیرند ، جنگ را تا ۸ سال ادامه دهند ، اعدام و ترور کنند ، جنبش دانشجویی ۷۸ جنبش کارگری و معلمان و اعتراضات مردم در سال ۸۸ و سپس دی ماه ۹۶ را به خاک و خون بکشند .

اقتصاد را ویران نمایند ، انرژی هسته ای میلیاردی به کشور تحمیل کنند ، درآمد و دارایی ملی را بدون اجازه ملت در سوریه ، لبنان ، یمن ، عراق و ... هدر دهند ، کمر توده های مردم زیر فشار ؛ گرانی ، بیکاری ، فقر ، محرومیت ، فساد و اعتیاد خمیده شود .

هم میهنان ، دوستان ؛ استبداد و اختناق بس است ، خشونت و اعدام بس است ، فریبکاری و نیرنگ بس است .

بیایید برای ایرانی بدون اعدام ، دمکراتیک ، بانشاط ، آزاد و سربلند دست های پرمهر همدیگر را با اتحاد بفشاریم و برگزیدگان خردمند ، شایسته ، توانا ، آگاه ، انساندوست ، راستین و خدمتگزار مردم و میهن را برای مدیریت کشور برگزینیم و بساط تبهکاران شکم پرست ، فریبکار و خیانت پیشه را از ایران جمع کنیم . چنین بادا ...‌

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: