علی خامنه‌ای نتانیاهو را «شمرِ زمان» و «کودک‌کُش» خطاب کرد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: