استراتژی "حفظ وضع موجود"، عامل شکاف در صفوف اصلاح‌طلبان