اعتراض کنشگران سیاسی و مدنی ایران به دستگیری نسرین ستوده

دستگیری نسرین ستوده ریشخندی دیگر به حقوق بشر از جانب حاکمیت
ما فعالین سیاسی و مدنی وظیفه ی خود دیدیم که ضمن محکوم کردن این بازداشت خودسرانه هشدار دهیم که نهادهای سرکوبگری که در چهار دهه ی اخیر همه ی نمودها و نمادهای آزادی را در کشور در هم کوبیدند، در عمل جز نفرت و خشم جامعه چیزی نصیب شان نخواهد شد. آن کس که باد کاشت، توفان درو می کند

 

 

دستگیری نسرین ستوده ریشخندی دیگر به حقوق بشر از جانب حاکمیت در ایران

روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه به ناگاه مطلع شدیم که خانم نسرین ستوده وکیل سرشناس کشور بازداشت شد. بازداشت خانم ستوده بدون اخطار و احضار قبلی در درجه نخست مؤید آن است که باندهای تبهکار حاکم هیچ حد و مرزی را در حریم خصوصی شهروندان؛ رعایت نمی کنند.
بازداشت خانم ستوده؛ بدنبال بازداشت آقای محمد نظری و محکومیت وکلای دیگر صورت گرفت و اینگونه دستگاه حاکمه با حمله به نهاد وکالت و حقوق که حمایت از بی گناهان و زندانیان را بر عهده دارد، راه ترکتازی های بعدی را فراهم می کند.
ما فعالین سیاسی و مدنی وظیفه خود دیدیم که ضمن محکوم کردن این بازداشت خودسرانه؛ هشدار می‌دهیم که نهادهای سرکوبگری که در چهار دهه اخیر همه نمودها و نمادهای آزادی را در کشور در هم کوبیدند؛ در عمل جز نفرت و خشم جامعه چیزی نصیب شان نشده و نخواهد شد. آن کس که باد کاشت؛ توفان درو می کند.
بازداشت خانم ستوده ریشخند به حقوق بشر است و ما قویا از سازمانهای حقوق بشری بین المللی و کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه در امور ایران؛ خواهان واکنش جدی به این نقض های آشکار حقوق بشر هستیم.
ما اعلام می کنیم که مسئولیت جان و سلامت خانم ستوده و کلیه متهمان سیاسی دیگر بر عهده حاکمیت در تمامیت آن است.
ما خواهان آزادی نسرین ستوده هستیم.

جمعی از فعالین سیاسی و مدنی ایران
۲۵ خرداد ۹۷
راحله راحمی پور، بهنام ابراهیم زاده، زرتشت احمدی راغب، دایه شریفه و خالو میرزا (مادر و پدر رامین حسین پناهی)، فرنگیس مظلوم، شهین مهین فر، امجد حسین پناهی، اقبال مرادی، بهزاد همایونی، مهرداد گریوانی، شکوفه آذر ماسوله، امید نوروزیان، پونه اسطلخی، مهدی ساجدی فر، بهزاد بهرامی، سودابه نامدار زنگنه، رضوان بیگی، رضا حضرتی، عباس اکرمی، سکینه اسودی قوشچی، امیر حاجیلویی، آرشام رضایی، نادیا عنبری، حمیدرضا کرمی، کاوه مرتضوی، افسون دهقانی راد، شاپرک معدلی، مبینا پرورش نیا، زینب کاوری زاده، پوریا ابراهیمی، حسین موسوی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: