گام آخر آمریکا برای سرنگونی رژیم ایران

سید محمد حسن حسینی
با شناختی که من از سران رژیم ایران دارم آنها نهایتا مجبور می شوند برای بار دیگر نرمش قهرمانانه داشته باشند و به شروط ترامپ تن دهند تا بدین سیاق سیطره خود را بر ملت ایران حفظ کنند!

با شناختی که در همان زمان مبارزات انتخاباتی در آمریکا از ترامپ پیدا کردم به یقین رسیدم که اولین سیاست ترامپ و هم پیمان نان صهیونیستی و عربش سرنگونی رژیم ایران است. بعد از این شناخت و برنده شدن ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که مقاله زیر تحت عنوان "پیش درآمدی بر روند آخر در رینگ برجام" را نوشتم و منتشر کردم:

http://bit.ly/2x1IQaD

همانطور که ملاحظه می فرمایید در این مقاله پیش بینی کردم که بدون یک ذره تردید ترامپ در اولین گام به سوی سرنگونی رژیم ایران برجام را زیر پا خواهد گذاشت. همینطور پیش بینی کردم که دومین گام ترامپ در رینگ مبارزه با رژیم ایران همراه کردن کشورهای اروپایی و امضا کنندگان برجام با خود جهت پیشبرد هدفش برای براندازی رژیم ایران خواهد بود. و همه شاهد بودیم که ترامپ این دو کار را کرد. این روزها مردم ستم دیده ایران نتیجه همراهی اروپا با آمریکا را در زندگی روزمره خود با تمام وجود احساس می کنند. قیمت مسکن، دلار، طلا، خودرو و مواد غذایی و ... ناگهان و به شدت افزایش پیدا کرد. با ادامه و تشدید این شرایط در آینده ای نه چندان دور مردم به ستوه خواهند آمد. و این دقیقا همان چیزی است که ترامپ و هم پیمان نانش به دنبال آن هستند.

توافق ترامپ با رهبر کره شمالی هم – از نظر من – آخرین گام تاکتیکی آمریکا و هم پیمان نانش برای وارد آوردن ضربه نهایی به رژیم ایران بود. حالا ترامپ با همراهی اسراییل و اروپا و متحدانش در کشورهای عربی با خیال آسوده تر با تمام توان روی ایران متمرکز می شوند که این باعث می شود در آینده ای نه چندان دور رژیم ایران را در دو راهی پذیرش شروط ترامپ و هم پیمان نانش و یا جنگ با آنها قرار دهند. با شناختی که من از سران رژیم ایران دارم آنها نهایتا مجبور می شوند برای بار دیگر نرمش قهرمانانه داشته باشند و به شروط ترامپ تن دهند تا بدین سیاق سیطره خود را بر ملت ایران حفظ کنند! همانطور که شما هم ممکن است بدانید نتیجه این تسلیم شدن در واقع همان نتیجه ای است که ترامپ و هم پیمانانش در پی آن هستند: تغییر "ماهیت" رژیم ایران که البته با کمترین کشتار و خونریزی میسور خواهد شد – هر چند مردم ستمدیده ایران متحمل رنج بسیار و شدید تر خواهند شد. در صورت جنگ هم، ایران همانند سوریه و یمن با خاک یکسان خواهد شد چرا که رژیم ایران چاره ای جز نبرد تا مرگ نخواهد داشت که البته باید دعا کنیم حداقل این اتفاق نیفتد.

مقالات بیشتر من در وبلاگ شخصی من:
http://beyondelt.blogfa.com

منبع: 
http://beyondelt.blogfa.com
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: