رضا پهلوی :این مردم هستند که آینده نظام را تعیین خواهند کرد

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با مهدی فلاحتی بدون هیچ ابهامی در باره نقش خود و آینده نظام آتی صحبت می کند .تاکید ایشان هم بر نظام جمهوری و هم نظام پادشاهی الگو اسکاندیناویست و...:

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر محسن کردی

نظر : 
جناب سازاخ. این حرف شما در مورد هر فردی میتواند صادق باشد: ملا، شاهزاده، رهبر گروه سیاسی، فعال سیاسی و غیره. برای ظهور یک دیکتاتور الزاما نیازی به یک شاهزاده نیست. صدام حسین یک آدم گمنام بود مثل خمینی که گمنام بود. قذافی و کیم ایل سونگ و مائو و استالین بهمچنین. لذا با شرایطی که شما تصویر کردید نه رضاپهلوی و نه هیچ کس دیگری نمیتواند تضمین بدهد که دیکتاتور نشود. این محیط است که اجازه دیکتاتور شدن را به افراد میدهد. تصور ظهور یک دیکتاتور در سوئد و انگلستان و فرانسه مضحک است. اما در ایران و عراق و بسیاری کشورها خیر. خلاصه رضاپهلوی نمیتواند تضمین بدهد. شما باید مواظب باشید. دیگر رهبران گروههای سیاسی حتا ملیون هم نمیتوانند تضمینی بدهند و اگر بدهند من و شما باید ابله باشیم که فقط به گفته آنها اعتماد کنیم. این من و شما هستیم که باید مواظب باشیم دیکتاتوری نشود. تا آن زمان بگذار اینها کارشان را بکنن
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقای رضا پهلوی، خمینی وقتی در حاکمیت نبود، شاید حتی نمی توانست مگس را بکشد، ولی وقتی بقدرت رسید، در موقعیت انتخاب اصلح و قانون بقا واقع شد، یا باید تسلیم افراطیون حامی خود می شد و یا تسلیم گروههای افراطی چپ و مجاهد. خوب طبیعتا برای بقا خود، حامیان خود را انتخاب کرد، و تبدیل به یک جانور خونخوار گردید، حالا سئوال اینجاست با توجه به مختصات هواداران شما، چه تضمینی هست که از شما هم یک موجود بیرحمی نسازند؟ آقای پهلوی این قانون بقا است که حرف اول و آخر را می زند، آنهائی که اطراف شما را احاطه کرده اند، با توجه نظرات آنها و نداشتن گوش شنوا برای شنیدن صدای مخالفین، در این چهاچوب، شما لاجرم مجبورید بیک دیکتاتور تبدیل شوید، و خودتان و خانواده اتان را درگیر پیشامدهای نامترقبانه ائی بکنید، که خانواده اتان و خودتان، زندگی در یک کلبه را به زندگی در کاخ ترجیح دهید.
عدم انتشار شده: 
false