«گفتگو»: سكولاريسم يا لائيسيته

«گفتگو» برنامه ای از سیروس ملکوتی
مهمانان: اسماعیل نوری علا, جلال ایجادی و فرهنگ قاسمی
بخش پنجم: سكولاريسم و لائيسيته، تفاوتها و انتخاب ما

«گفتگو» برنامه ای از سیروس ملکوتی
مهمانان: اسماعیل نوری علا, جلال ایجادی و فرهنگ قاسمی
بخش پنجم: سكولاريسم و لائيسيته، تفاوتها و انتخاب ما
مدیر فنی: فرشاد.
پاریس، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۸
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: