اعتصابات ايران و ترس و عقب نشينی رژيم

یانیه حزب ازادی و رفاه ایرانیان
با تحولات داخلی و بین‌المللی هر روز به مرحله فروپاشی رژيم نزديكتر مي‌شويم . در داخل کشور همراه با تظاهرات مردم کازرون شاهد حرکتها و خیزشهای متعدد اقشار مختلف مردم بودیم. امروز نيز با اقدامات و موضع گیری‌های سیاست‌سازان و مجامع بین‌المللی و دست‌اندرکاران درباره مسائل ایران مواجه هستیم که دامنه‌اش دیگر از برجام و موضوع هسته‌ا‌ی هم فراتر رفته است

تظاهرات مردم کازرون نمونه: 

 

قیام مردم کازرون که از روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت اوج تازه‌ ای بخود گرفته بود نشان داد، حركت قهرمانانه مردم و مقاومت مستمر جواب به فشارهای رژيم بر جامعه است كه خود می‌تواند الگويی برای ديگر شهرها بویژه بزرگ شهر تهران باشد.  چنين حركتی در راستای برکناری کامل رژیم است که از دیماه سال گذشته تاکنون شهرها و مناطق مختلف کشور را به هم پیوند مي‌دهد.  از آن زمان بود كه دانشجويان شعار "اصلاح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا" را سر دادند واین شعار به سرعت در جامعه فراگير شد و جنبش مردم به فاز ديگری سوق داده شد .

در اين راستا می‌بايد از کشاورزان دلیر و به جان آمده اصفهان که طی روزها و هفته‌های متوالی، علیه دزدیدن حقابه‌شان اعتراض و تظاهرات کردند ياد كرد. آنها با مأموران سرکوبگر درگیر شدند و در نمایش  نماز جمعه اصفهان حضور پیدا کردند و با شعار «پشت به دشمن، رو به میهن» نفرت و انزجار خودشان را از رژیم جمهوری اسلامی و نمایش های ریاکارانه‌ آن نشان دادند . علاوه براين، خیزش قهرمانانه مردم خوزستان و بویژه هموطنان عرب زبان،‌ تا بازاریان و کسبه شهرهای کردستان که اعتصابشان پيش از چهار هفته ادامه داشت ، و خيزشهاي مردمی دیگر در ايران ادامه یافته است: از بازاریان و اصناف تهران و سایر شهرها تا حرکتهای اعتراضی غارت‌شدگان " مالباختگان " و کارگران در شهرهای مختلف، تا خیزش قهرمانانه کارگران هپكو، اعتصاب كاميون داران و تاكسيرانان در إقصا نقاط كشور که همچون آتش زير خاكستر است كه با انفجار اقتصادی  پیش رو اوج دوباره خواهد گرفت . همانطور كه در این روزها شاهد تظاهرات و اعتصاب در شهرهای شاهرود، مشهد، اهواز و تبریز بودیم.

با تحولات داخلی و بین‌المللی هر روز به مرحله  فروپاشی رژيم نزديكتر مي‌شويم . در داخل کشور همراه با تظاهرات مردم کازرون شاهد حرکتها و خیزشهای متعدد اقشار مختلف مردم بودیم. امروز نيز با اقدامات و موضع گیری‌های سیاست‌سازان و مجامع بین‌المللی و دست‌اندرکاران درباره مسائل ایران مواجه هستیم که دامنه‌اش دیگر از برجام و موضوع هسته‌ا‌ی هم فراتر رفته است.  تحولات كشور در این دو زمینه، بیانگر آن است که حرکت رژیم به سمت فروپاشی هر روز شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و رژيم، چاره را فقط در سركوب وكشتار بیشتر ميبيند و کوشش دارد تا راه را برای خروج جوانان از كشور آسانتر كند. از طرف ديگر بايد گفت چنين حركتهایی اپوزيسيون خارج كشور را هم متحد تر كرده بطوريكه اين روزها فعاليتها شكل ديگری بخود گرفته است . 

 

تظاهرات مردم به مثابه دليران کازرون:

به این ترتیب  خیزش مردم کازرون نمادي روشن از نشانه گیری بسوی كل نظام بود. تقسيم كازرون و شقه شقه كردن شهرهای ايران، شيوه ديگری برای مهار خيزش های مردم است كه با مقاومت مردم كازرون رژيم را به عقب نشينی واداشت.  تحولات اخير كف خواسته های مردم را دقيقن مشخص كرد، آنها بجای جمهوری اسلامی ، جمهوری ايرانی مي‌خواهند ، يك حكومت دموكراتيك ملي كه شامل تمام ايران مي‌شود. همه شعارها و اعتراضها بسیار روشن و انگیزاننده بود.

در تظاهرات و خیزشهای  مردمی بود که رژيم به معترضان شلیک کرد. در جریان تظاهرات مردم کازرون دیدیم که نیروی سرکوبگر مسلح وارد ميدان شد و به روی مردم آتش گشود، این نشانه بن‌بست رژیم در مواجهه با دور جدید خیزش های مردمی است. این بن‌بست را در تضاد و کشمکشی که بعد از آتش باز کردن به روی مردم در میان باندهای رژیم بروز کرده  می بینیم . در اعتراضات منعکس شده در روزنامه‌های شنبه ۲۹ اردیبهشت بوضوح این بن بست رژيم را می‌توان مشاهده کرد.

نکته قابل‌ توجه  در رویداد کازرون این است که با وجود شلیک کردن به روی مردم  باز قوای سرکوبگر رژیم قادر به مهار تظاهرات کازرون و خیزش قهرمانانه شهروندان کازرون نشدند.  رژیم گمان می‌کرد با شلیک به روی مردم معترض می‌تواند پایان درگیریها را اعلام كند وبه‌ قول جهانگیری معاون روحانی موضوع را جمع کند، اما  خیزش در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد و با اينكه رژيم از طرح تقسيم كازرون دست كشيد مردم به اعتراضات خود ادامه دادند. بدین ترتیب این واقعیت ،یک بار دیگر اثبات كرد که اعتراضات مردم بسا فراتر از خواسته‌های مشخصی است که جرقه این‌گونه خیزشها زده می‌شود. خیزش کازرون نشان داد که مردم در مسیر تحقق خواسته هاي براندازی هر روز گامی به پیش برمی‌دارند واگر چه رژیم ‌ در جنایت و بیرحمی چیزی فروگذار نمی‌کند اما هر روز در مقابله و مهار  خیزشهای مردمی ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌شود. مردم دلاور ايران بايد از کازرونی‌های دلير درس بزرگی بگيرند. هرچه سركوب بيشتر شود اعتراضات و اعتصابات مستمرتر خواهد شد.

بدون تردید همراه با تحولات بین‌المللی وضعيت ايران دگر گون خواهد شد.  در شرایطی که امروز رژیم ایران در سطح بین المللی دارد، کیفیت نوینی در زمینه اعتراضات، اعتصابات و خیزش‌ها و تحولات داخلی مربوط به‌ آن، بوجود خواهد آمد  و صدای مخالفت ايرانيان بیشتر اوج خواهد گرفت و ميرود تا سراسر ايران را فراگيرد.

حزب آزادی و رفاه ايرانيان (آرا) از اعتراضات  و خیزش مردم کازرون و ديگر شهرهای ايران پشتیبانی مي‌كند و از دولتهای سراسر جهان وهمچنين از جوامع بين المللی می‌خواهد  نظام استبدادی جمهوری اسلامی را محكوم كرده و از كشورهای اروپايی می‌خواهد مماشاتی را كه بخاطر منافع اقتصادی با رژيم ضد انسانی جمهوری اسلامی دارند  كنار نهاده و به دفاع از حقوق بشر و آزادی و دموكراسی در ايران بپردازند . نزديك به چهل سال است كه رژيم تماميت خواه (توتاليتر) با انواع و أقسام دروغ و تزوير دنيا را به سخره گرفته است.  ما هرگونه مماشات با چنين نظام ضد مردمی را محكوم ميكنيم. ما هموندان حزب آرا گام به گام همراه با مردم ايران خواهيم بود و تلاش می‌كنيم تا جنايات رژيم  تماميت خواه ( توتاليتر) را افشاء و مسببين را به دادگاهها و مجامع بين المللی بكشانيم.

ملت ايران خواهان سرنگونی اين رژيم تماميت‌خواه است و بارها با "شعار جمهوری ايرانی" خواست مسلم خود را فرياد زده است. مردم ايران، خواهان جمهوری واقعی هستند كه اصل آزادی و دموكراسی در آن مستتر باشد. تظاهرات و پايداری مردم كازرون و تظاهراتهای سراسری " دی ماه گذشته" در ايران ثابت كرد كه مردم هيچگونه سازشی را در مقابل سركوب پاسداران ولايت فَقِيه نمی‌پذيرند و با تلاشهای خود سرنوشت ايران را رقم خواهند زٓد. در پايان بايد گفت با تلاش های مستمر ايرانيان  بویژه همبستگی اپوزيسيون داخلی و خارجی است كه ايران به آزادی و دموكراسی خواهد رسيد.

پیروزی از آن مردم ایران است

 

حزب آزادي و رفاه ايرانيان (آرا)

٢٦خرداد ۱۳۹۷

 
منبع: 
ایمیل
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: