دقایقی با مهری یاوری(نقاش) - کمپین حمایت از هنرمندان زنده

هنرمندِ زنده می‌تواند خلاق باشد و جهان را زیبا کند
هنرمندِ مرده، تمام شده است.
از هنرمندان زنده حمایت کنیم
#کمپین حمایت از هنرمندان زنده

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: