وزیر خارجه ترکیه: ایران در فرآیند «تنش‌زدایی» با پ‌ک‌ک است