تلویزیون اندیشه: کنفرانس واشنگتن و تجاوز به دختران ایرانشهر

تلویزیون اندیشه: کنفرانس واشنگتن و تجاوز به دختران ایرانشهر

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: