پویول

پیشگیری از توهین به مقدسات و محاربه احنمالی

من شخصا بی اطلاعم اما به گزارش یکی از خبرنگاران ورزشی که در قید حیات نیستند، شنیدم که لغو شدنِ برنامه تلویزیونیِ کارلوس پویول، فقط و فقط بخاطر ِ شباهتش به شیر ِ صبحِ روز ِ عاشورا و در نتیجه توهین به مقدسات بوده است لذا باستحضار میرساند که غیر از این خبر، بقیه اخبار ِ منتشر شده کذب محض است.

(البته این تصمیم به نظرِ بنده هم نزدیکتره چون الکی که نیست هر کی از راه رسید به مراسمِ رسمی ِ ایام عزاداری و منابرِ چند میلیونیِ وعّاظِ محترم در میهن اسلامی ضربه بزنه)

جاجی خان (امیرعلی متولی)

( در انگلیسی جاج یک صفت است و از ریشه قضاوت گرفته شده)

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: